Leg og læring i Billund Kommunes dagtilbud giver genlyd

Foto: Billund Kommune

Billund Kommunes samarbejde med LEGO Fonden, udviklingsstrategien Fremtidens Legeplads og Børnenes Hovedstad giver Billund Kommune en særlig viden, som andre kommuner kan lære af. Det er dagtilbudsområdet et eksempel på, hvor kommunen er udvalgt til at være ambassadørkommune for projektet ”Hvem vil børnene”.

Leg, kreativitet og læring er en del af hele kommunens DNA. Også på dagtilbudsområdet, hvor den legende læring og den lærerige leg er en central del af børnenes hverdag, da legen har stor betydning for barnets udvikling og dannelse. Det ses blandt andet ved, at Billund Kommune i samarbejde med LEGO Fonden målrettet har arbejdet for at skabe legende og eksperimenterende læringsmiljøer i institutionerne, så børnene har de bedste forudsætninger for at lære gennem legen.

Derfor er det heller ikke tilfældigt, at Billund Kommune, som en del af projektet ”Hvem vil børnene”, blev valgt til at være en af seks ambassadørkommuner i projektet, som er igangsat af tænketanken DEA og LEGO Fonden. Her er formålet at undersøge og videreudvikle udvalgte kommuners praksis på dagtilbudsområdet indenfor den Styrkede pædagogiske læreplan og det fælles pædagogiske grundlag. Igennem projektet har Billund Kommune en unik mulighed for at udbrede sin viden og inspirere andre kommuner på dagtilbudsområdet. Samtidig får Billund Kommune mulighed for at få andre kommuners perspektiver på, hvordan kommunen selv kan udvikle sig indenfor dagtilbudsområdet på bedste vis.

Billund Kommune har en særlig rolle og viden
”Vi blev valgt på baggrund af vores fokus og viden omkring legens betydning for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse,” sådan lyder det fra dagtilbudschef Lisbeth Østergaard.

Hun var med til at sætte Billund Kommunes udviklingsindsats på dagtilbudsområdet på dagsordenen i tænkeboksforløbet under ”Hvem vil børnene”. Ifølge Lisbeth er det ikke første gang, at der sættes fokus på Billund Kommunes helt særlige arbejde omkring leg, kreativitet og læring på småbørnsområdet skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

”Kommunens samarbejde med LEGO Fonden, visionen om Børnenes Hovedstad og udviklingsstrategien omkring Fremtidens Legeplads har givet os som kommune en unik viden, der har givet os en hel særlig rolle i forhold til de andre kommuner,” fortæller Lisbeth.

Småbørnsområdet har op til og efter folketingsvalget ligget højt på den politiske dagsorden, og projektet ”Hvem vil børnene” sætter fokus på det arbejde, som allerede eksisterer på området ude i kommunerne. Dette arbejde fremhæver projekt ”Hvem vil børnene” til inspiration for alle kommuner. Og nu skal Billund Kommune på grund af det gennemgående arbejde med børn, leg, kreativitet og læring være med til at præge andre kommuners småbørnspolitik og udbrede kommunens viden om den legende tilgang til det pædagogiske arbejde