Billund Kommune erstatter Chrysalis med nyt specialtilbud

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup - PR-Foto

Byrådet i Billund Kommune, er som en del af budgetforliget, blevet enige om at opsige aftalen med behandlingsskolen Chrysalis og hjemtage tilbuddet. Men der bliver fortsat taget hånd om alle børn og unge. Et nyt tilbud står klar inden sommerferien. 

I dag blev budgettet for 2021 i Billund Kommune vedtaget endeligt af et enigt byråd. I budgetforliget ligger, at byrådet nu opsiger aftalen med behandlingsskolen Chrysalis og i stedet etablerer et nyt specialtilbud til de visiterede børn. 

”Behandlingsskolen Chrysalis har været et meget dyrt tilbud, og vi har altid fokus på at bruge pengene mest fornuftigt. Vi arbejder nu målrettet på at etablere et specialskoletilbud, som kan levere mindst den samme kvalitet til børnene,” siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, formand for Børneudvalget. 

Behovet for at få støtte i et specialtilbud er stigende, og ved at oprette sit eget specialtilbud fremtidssikrer Billund Kommune derfor indsatsen over for børnene. Samtidig giver det mulighed for en helstøbt hjælp til hele familien.  

”Behandlingsskolen Chrysalis tilbyder kun behandling til børnene. I nogle familier er det dog ikke kun barnet, som har behov for støtte, og resten af familien får i dag derfor hjælp gennem Familieindsatsen i Billund Kommune. Ved at oprette vores eget skoletilbud kan vi fremover tilbyde familierne en samlet indsats på tværs af kommunen i stedet for to adskilte forløb, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup i en pressemeddelelse.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan det nye tilbud præcist vil se ud. Et af de scenarier, der arbejdes med, er at etablere specialtilbuddet i regi af BillundSkolen i de samme lokaler, hvor Chrysalis i dag holder til, ligesom det pædagogiske personale også forventes at kunne blive tilbudt at overgå til det nye tilbud.  

”Målsætningen er, at eleverne og forældrene oplever mindst mulig forandring i deres hverdag”, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup. 

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup understreger, at der tages hånd om alle de børn, som er visiteret eller fremover visiteres til specialtilbuddet. Det nye tilbud står således klar inden sommerferien, hvor den nuværende aftale med Chrysalis udløber.

Specialtilbuddet retter sig mod børn med socio-emotionelle vanskeligheder, og som har svært ved at indgå i almindelige fællesskaber og dermed ikke kan gå i en almindelig folkeskole. Hensigten er at sætte børnene i stand til på sigt at indgå i det almene skoletilbud.