Ikke bare en, men tre kompetente spidskandidater

PR-Foto

En enig bestyrelse i Grindsted, Venstre og Stenderup-Krogager vælgerforening bakker nu 100% op omkring ikke bare én, men 3 kompetente kandidater til borgmesterposten i Billund kommune og 1 kandidat til regionen.

 

Tidligere har proceduren været, at de enkelte Venstre vælgerforeninger i Billund kommune, var repræsenteret med én spidskandidat til spidskandidatvalget.

Lysten, interessen, engagementet og ikke mindst passionen blandt eksisterende Venstre byrådspolitikere og bestyrelsesmedlemmer i vælgerforeningen, har imidlertid været så stor, at 3 personer har stillet deres spids- kandidatur til borgmesterposten, samt 1 person til regionen til rådighed for Venstre i Grindsted og Stenderup-Krogager.  

Det er derfor med stor glæde, vi nu kan præsentere Anna M. Elisabeth Jakobsen, Stephanie Storbank og Ivar Nørlund som spidskandidater til borgmesterposten og Annette Lundgaard som kandidat til regionen, til spidskandidatvalget den 24. november 2020 i MAGION

 

En styrkelse og anerkendelse af den demokratiske proces:

Med de personer, der nu har valgt at stille deres kandidatur til rådighed for Venstre i Grindsted og Stenderup-Krogager, føler vi os godt rustet til spidskandidatvalget den 24. nov. udtaler formand for vælgerforeningen Tonny B. Jensen. Han og resten af bestyrelsen er af den klare overbevisning, at de 3 spidskandidater har hver deres styrke og kompetencer såvel politisk, arbejdsmæssigt som berøringsmæssigt til borgerne. Dette kombineret med, at de stiller med 2 kvinder til borgermesterposten og 1 til regionen, ser de i bestyrelsen som en stor styrke og en klar fordel.

Tonny Jensen udtaler: Efter borgmester Ib Kristensens endelige udmelding om, at han ikke ønsker at genopstille, har vi i bestyrelsen arbejdet intenst, på at finde egnede, kompetente og kvalificerede spidskandidater. Det er nu lykkedes, og vi ser således meget positivt frem mod det kommende spidskandidatvalg, valg til regionen og ikke mindst kommunalvalget i november 2021 skriver Tonny Jensen fra bestyrelsen i Grindsted og Stenderup-Krogager Venstrevælgerforening.

 

Afslutningsvis udtaler Tonny B. Jensen: Medlemmerne er rygraden i Venstres arbejde i Grindsted og Stenderup-Krogager. Vi vil derfor kendes, som den vælgerforening der kæmper, for at medlemmerne inddrages i det politiske arbejde og valget af Venstres spidskandidat i Billund kommune afgøres, og kommer til udtryk igennem den demokratiske proces ved spidskandidatvalget. Formanden kommer derfor også, med en klar og tydelig opfordring til Venstre medlemmerne i Grindsted og Stenderup-Krogager om, at møde op og gøre deres stemme gældende, til spidskandidatvalget og valget til regionen den. 24. november 2020 kl. 19.00 i MAGION.