Annette Lundgaard stiller op som kandidat til regionsrådsvalget

Foto: René Lind Gammelmark
Annette Lundgaard, der er skoleleder på Grindsted Privatskole og byrådsmedlem i Billund Kommune for Venstre, stiller op som kandidat for Venstre i Billund Kommune til regionsrådsvalget 2021.
 
Om en måneds tid skal de lokale Venstre medlemmer vælge en lokal kandidat til næste års Regionsrådsvalg, her er Annette Lundgaard en af dem, der kan peges på.
 
Hun har siddet i Billund Kommunes byråd de seneste 8 år, første periode var hun medlem af økonomiudvalget og nu er hun i Unge- og Kulturudvalget samt Voksenudvalget.
 
Det er blevet vigtigt for mig, især i den seneste byrådsperiode, at samarbejdet mellem kommunen og regionen foregår bedst muligt. I mit virke som lokalpolitiker har jeg være inde omkring nogen af de sager, hvor der er et samarbejde mellem kommune og regionen, og her er det tydeligt hvor vigtigt, det er, at der er lokale politikere med, for at sikre det lokale perspektiv, for ellers risikerer man at beslutningerne bliver taget for meget i helikopterperspektiv siger Annette Lundgaard til Netavisen Grindsted.
 
Alle er jo på et eller andet tidspunkt i berøring med områder som regionen har med at gøre, det gælder sygehus, læge, tandlæge mv. Det er vigtigt at det hele fungerer og hvis f.eks. en patient fra et sygehus bliver udskrevet, så er det jo vigtigt at overleveringen til egen læge, genoptræning mv. bliver så god som muligt, for at man kan opnå det bedste resultat.
 
Annette kommer også ind på området med den mentale sundhed, hvor der i dag er 25% der er udfordret, men vi skal, efter hvad statistikkerne siger, ikke langt frem inden tallet er 50%, og her er det af ekstrem stor vigtighed at samarbejdet mellem region og det lokale fungerer både i forhold til forebyggelse og behandling.
 
Annette Lundgaard, er altså optaget af at danne bro eller sammenhæng mellem region og kommune, så beslutningerne giver mening, for alle de involverede parter.
 
Derudover er det også vigtigt at vi kan tiltrække gode uddannelser til området, så vi også i årene fremover kan sikre os kvalificeret arbejdskraft.
Et andet område er forureningsproblematikken, hvor det er af stor vigtighed, at vi har en fra lokalområdet til at sidde i regionen, så de lokale interesser varetages bedst muligt.