Flere end tusind hjerteløbere har hjulpet med at redde liv

PR-Foto
Region Syddanmark blev 1. maj en del af TrygFonden Hjerteløber. I de fire efterfølgende måneder har mere end 13.000 syddanskere tilmeldt sig ordningen, og flere end tusind hjerteløbere har været med til at redde liv i Syddanmark. Formanden for præhospitalsudvalget er godt tilfreds med opstarten af den nye ordning. 
 
Hjerteløberne er blevet et godt supplement til regionens professionelle beredskab. Det står klart i den evaluering af ordningens første fire måneder, som præhospitalsudvalget får præsenteret på deres kommende møde. 
 
Det er da også en tilfreds formand for præhospitalsudvalget, der har kigget evalueringen igennem. Formand Mads Skau (V) siger: 
 
– Jeg er fuld af respekt for alle de hjerteløbere, der hidtil har tilmeldt sig ordningen i Region Syddanmark. Evalueringen viser, at der i ordningens første fire måneder er 466 hjerteløbere, der angiver, at de var fremme før ambulancen. Det er rigtig flot, for det viser, at de kommer hurtigt frem og har været med til at forbedre overlevelsesmulighederne for en person med hjertestop. Og ikke mindst mulighederne for at overleve uden mén. Det er helt forrygende. Det er den hurtige hjælp, der virker. Det ved vi. 

Alarmeret 300 gange
I alt 300 gange, har AMK Vagtcentralen i løbet af de fire måneder alarmeret hjerteløbere, der befandt sig i nærheden af en person, der havde fået hjertestop. I 245 af tilfældene blev alarmen accepteret af en eller flere personer. I alt har flere end tusind hjerteløbere accepteret deres alarm. 

 
Det er en god begyndelse, men der er også plads til forbedring, mener Mads Skau: 
 
– Det er 82 procent af tilfældene. Det er en god begyndelse og tallet vil stige, efterhånden som der bliver flere hjerteløbere, og hjerteløberne bliver mere erfarne med at rykke ud.
 
Ud over hjerteløber-ordningen findes der i yderområder en akuthjælperordning. Akuthjælperne rykker ud til flere typer af hændelser end hjerteløbere. 

Kommer hurtigt frem
I de fire måneder, evalueringen dækker over, kom der i gennemsnit 4 hjerteløbere pr. udkald. Det tal er Mads Skau godt tilfreds med: 

 
– Det er rigtig flot. En af de gode ting ved hjerteløber-ordningen er, at der er mange, der bliver alarmeret. Fordelen ved at der sendes flere afsted, er, at der alt andet lige kommer flere hurtigt frem. Det kan vi også se på tallet med de 466, der har været fremme før ambulancen. Det er et rigtig flot antal skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.