Vind 10.000 kr. og fortæl om dine bevægelsesvaner

PR-Foto

Er du mest til gåture eller sofahygge? Løb eller ludo? Forskningsprojektet Danmark i Bevægelse sætter nu fokus på vores bevægelsesvaner i Billund Kommune. Alle, der deltager i undersøgelsen, er med i lodtrækningen om 10.000 kr.

For mange er cykelturen hjem fra arbejde eller gåturen med hunden en naturlig del af hverdagen.

Nogle bevæger sig for sundhedens skyld, andre for velværets eller for det sociale samvær, der følger med, f.eks. hvis man går til fodbold, gymnastik eller fitness. Men der er også mange, der ikke bevæger kroppen ret meget.

Nu vil forskere på Syddansk Universitet i samarbejde med Billund Kommune undersøge, hvor meget vi bevæger os, og hvad der motiverer os til at komme ud over dørtrinnet. Den viden er nemlig forudsætningen for, at flere kan få et mere aktivt liv.

Derfor får ca. hver tiende voksen over 15 år i Billund Kommune nu et spørgeskema i deres e-Boks fra projektet Danmark i Bevægelse. Er du en af de heldige, der får skemaet tilsendt, kan du vinde 10.000 kr. skattefrit, hvis du svarer. 

”Vi vil rigtig gerne have viden om, hvad vores borgere efterspørger i forhold til at blive mere fysisk aktive i hverdagen. Hvilke aktiviteter og faciliteter bruger man allerede, og er der noget de ønsker sig mere af, eller noget der skal justeres på, så det i højere grad imødekommer borgernes behov? Det håber vi undersøgelsen kan være med til at gøre os klogere på,” siger Lene Bruun, leder af Sundhedsstaben i Billund Kommune.

Vil vise potentialet: Flere kan være aktive
Danmark i Bevægelse er den største nationale måling af bevægelsesvaner herhjemme, og spørgeskemaet sendes til ca. 400.000 borgere over hele landet.

Undersøgelsen kobler oplysninger om bevægelsesvaner, adfærd og motiver sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i lokalområderne, f.eks. cykelstier, idrætsanlæg og grønne områder. På den måde opstår der et Danmarkskort over potentialet for at få flere i gang med at være mere fysisk aktive skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Forskningsprojektet bliver et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser i hver enkelt kommune, når der skal skabes et Danmark i Bevægelse. Projektet er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr. 

Fakta

Danmark i Bevægelse 
Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. 400.000 voksne danskere modtager spørgeskemaet i deres e-Boks.

Hver kommune modtager en opgørelse over potentialet til at få flere i gang med fysisk aktivitet i netop deres område.

Projektet løber fra 2019-22 og udføres af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, med professor Bjarne Ibsen i spidsen. Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr. 

Læs mere på www.danmarkibevægelse.dk