Dansk luftrum på vej mod åbning for fri flyvning med droner

Foto: Pixabay.com

En ny dansk trafikstyringsplatform for droner testes nu på Fyn og baner vejen for fri og sikker flyvning med droner i hele det danske luftrum i løbet af de kommende år. Den såkaldte UTM-platform skal blandt andet sørge for at tusindvis af kommercielle droner kan flyve sikkert, effektivt og fuldt integreret i harmoni med den konventionelle flytrafik.

I de kommende år vil dronerne for alvor indtage det danske luftrum. Om fem år forventes antallet af kommercielle droner i Danmark at nå over 12.000 og væksten vil fortsætte yderligere i årene fremover. Derfor imødekommer en ny dansk trafikstyringsplatform for droner – en såkaldt UTM-platform – et markant behov for sikker og effektiv afvikling af dronetrafikken i harmoni og integration med den øvrige flytrafik i Danmark. Den første test-version af UTM -platformen blev fredag sat i drift på Fyn af transportminister Benny Engelbrecht.

Transportminister Benny Engeblbrecht – PR-Foto: Naviair

– Der er ingen tvivl om, at interessen for droner er stor herhjemme. Alene i Danmark er der nu 5.000 registrerede kommercielle droner. Det tal vil forventeligt kun stige med årene. Det er derfor meget interessant at få udviklet et system, som kan koordinere dronernes ruter, og som kan sørge for, at de kan være i luften samtidig med vores fly – uden at det vel at mærke får konsekvenser for flytrafikken eller generer borgerne i det hele taget. Der er store potentialer at hente i brugen af droner inden for handel, varelevering og måske også persontransport i fremtiden. Jeg er derfor spændt på at følge udviklingen og effekten af det testsystem, som Naviair nu har udviklet, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Testen af UTM-systemet skal i første omgang alene foregå i U-space Fyns luftrum ved dronetestcenteret i HCA Airport. Men allerede i løbet af 2021 skal platformen trinvist udrulles til brug i hele Danmark og i løbet af de kommende år skal UTM-platformen udbygges med stadig mere avancerede funktioner så det med tiden bliver muligt at gennemføre meget komplekse droneoperationer fuldt integreret med den øvrige flytrafik. I dag må droner kun flyve inden for operatørens synsfelt og under meget begrænsende regler. Når UTM-platformen er fuldt operativ vil det blandt andet være muligt at flyve uden at droneoperatørerne har visuel kontakt med dronerne.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, deltog også i indvielsen. Han lægger vægt på, at Fyn er det oplagte sted til at teste og udvikle fremtidens styring af dronetrafikken.

– Droner kommer til at revolutionere måden, vi transporterer mennesker og varer på. Der er enormt store muligheder, og det er nødvendigt, at vi udforsker og bliver klogere på dronernes potentiale. HCA Airport og Fyn er allerede et knudepunkt for dansk droneudvikling, og droner er – sammen med robotter – netop udpeget som en national styrkeposition med Fyn som hovedsæde. På Fyn har vi både forskning, uddannelser, lovende startup-virksomheder, et testcenter i international særklasse og nogle af de bedste investorer på området, og fra Odense bakker vi helhjertet op fremtidens droneeventyr,” siger Peter Rahbæk Juel.

Odenses Borgmester, Peter Rahbæk Juel – PR-Foto: Naviair

Droneområdet vækster ikke bare i Danmark. Det Europæiske luftfartsagentur, EASA, forventer at der allerede i 2025 vil være over 200.000 droner i luften konstant, døgnet rundt, over Europa.

I Danmark er det Naviair som står bag udvikling og udbygning af UTM-platformen. Det sker i et tæt samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Syddansk Universitet, HCA Airport og UAS Danmark (Danmarks Internationale testcenter for droner).

I samarbejdet indgår også en række andre drone-projekter og interessenter, blandt andre Healthdrone projektet og Fyns Politi skriver Naviair i en pressemeddelelse.