Jobcenter Billund er landets bedste

Foto: René Lind Gammelmark

Billund Kommune er godt forberedt på at håndtere effekterne af coronakrisen. I en stor landsdækkende undersøgelse af de kommunale jobcentre fra Fagbevægelsens Hovedorganisation indtager Jobcenter Billund førstepladsen.

Jobcenter Billund er Danmarks bedste jobcenter. Det er konklusionen i en stor undersøgelse af landets jobcentre.

Bag undersøgelsen står Fagbevægelsens Hovedorganisation, som jævnligt udarbejder et jobcenterindeks. Formålet med indekset er at sammenligne jobcentrenes aktive indsats over for ledige borgere for at hjælpe dem hurtigere tilbage i arbejde. Der kigges blandt andet på, om jobcentrene tilbyder opkvalificering til de arbejdsløse, hvor meget aktivering de arbejdsløse får, og hvor længe de arbejdsløse er ledige.

”Vi glæder os over, at vi ligger nummer 1. Det er en stor anerkendelse af det arbejde, vores medarbejdere yder hver dag. Det viser samtidig, at vi er godt rustet til at håndtere den nuværende coronakrise og få borgerne hurtigt tilbage i job, så der kommer gang i arbejdsmarkedet igen”, udtaler Robert Terkelsen, formand for Voksenudvalget i Billund Kommune.

Ledige bliver opkvalificeret
Jobcenter Billund scorer i undersøgelsen generelt højt på alle målte parametre, og på uddannelsesandelen ligger Billund på en suveræn førsteplads. Det skyldes en klar strategi om samtaler med ledige med henblik på et konkret mål om at komme tilbage i beskæftigelse eller i uddannelse.

Helt konkret sætter en af jobcentrets beskæftigelsesrådgivere sig ned sammen med den ledige dagpengemodtager og kigger den lediges CV’et igennem. Viser det sig, at der gode jobmuligheder, hvis den ledige får for eksempel ekstra uddannelse, kurser eller certifikater, laves der en individuel uddannelsesplan med den ledige.  

”Beskæftigelsesrådgiverne har løbende stor fokus på, hvor der er mangelområder på arbejdsmarkedet, således de kan rådgive borgerne om, hvor de gode jobmuligheder er, og derved få borgerne hurtigt i beskæftigelse igen”, siger Klaus H. Nielsen, chef for Arbejdsmarked i Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Fakta:
I FH’s jobcenterindeks bliver de enkelte jobcentres samlede indsats målt ved, hvor godt de klarer sig på følgende konkrete indsatsområder:

– Brug af opkvalificering/uddannelse i aktiveringsindsatsen.

– Længde af sygedagpengeperioder.

– Merledighed blandt ikke-vestlige indvandrere.

– Aktiveringsomfang generelt.

– Længde af ledighedsperioder.

FH’s nyeste jobcenterindeks gælder for perioden 4. kvartal 2019.

Læs eventuelt mere på: https://fho.dk/blog/landingpage/jobcenterindeks/