Krav om mundbind i kommunale institutioner

Foto: Pixabay.com

Nye restriktioner udmeldt fra regeringen betyder, at der fra torsdag den 29. oktober er krav om, at man som besøgende i en lang række kommunale institutioner og faciliteter skal bære mundbind eller visir.

På baggrund af det stigende smittetryk af COVID-19 i Danmark meldte regeringen fredag den 23. oktober nye restriktioner ud. Restriktionerne betyder, at man fra torsdag 29. oktober til og med 2. januar 2021 skal have mundbind/visir på, hvis man er besøgende hos en lang række kommunale institutioner og faciliteter.

Helt konkret er der krav om mundbind eller visir for besøgende, gæster, kunder og tilskuere følgende steder:

  • Sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet (f.eks. plejecentre).
  • Kulturinstitutioner (f.eks. biblioteker og museer).
  • Idræts- og foreningsfaciliteter (f.eks. haller).

Kravet gælder som udgangspunkt alle indendørs lokaler, som offentligheden har adgang til inden for ovennævnte områder.

Der er dog flere undtagelser til kravet. For eksempel er der ikke krav om mundbind, når man udøver sin idræts- eller sportsaktivitet. Man er desuden undtaget i omklædningsrum, samt når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj.

Billund Kommunes Rådhus er også undtaget for krav, så man skal heller ikke have mundbind på, hvis man skal til møde med jobcentret eller politiet på rådhuset. Udendørsarealer som genbrugspladserne er ligeså undtaget.

Er man i tvivl om reglerne, er man velkommen til at spørge hos den institution, man skal besøge.

Som borger bør man desuden være opmærksom på, at kravet om mundbind også gælder andre steder, som ikke er kommunale: For eksempel i detailhandlen, på sygehuse, i kirkeinstitutioner og på uddannelsesinstitutioner skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.