Den Jyske Sparekasse er kommet godt ud af de første ni måneder

Foto: René Lind Gammelmark

Trods coronakrisen og stigende pres på grundlæggende bankforretning på grund af de lave renter, er Den Jyske Sparekasse kommet godt ud af årets første ni måneder.

Det viser sparekassens netop offentliggjorte regnskab for de første tre kvartaler i 2020. Overskuddet før skat blev på 46,2 mio. kr. Det er væsentligt bedre end for samme periode sidste år, når man fratrækker indtægterne fra sidste års salg af aktierne i Sparinvest, som ekstraordinært indbragte Den Jyske Sparekasse 91,2 mio. kr.

Men selvom resultatet har været godt, så forklarer Den Jyske Sparekasses adm. direktør Claus E. Petersen, at det har været nødvendigt at tilpasse omkostningerne til den lavere basisindtjening, som blandt andet skyldes de lave renter. Derfor gennemførte sparekassen i slutningen af oktober 2020 en organisationstilpasning, hvor et antal stillinger blev nedlagt i både filialerne og på hovedkontoret.

“Det er naturligvis altid svært, når vi skal sige farvel til kolleger, men stigende IT-udgifter og faldende indtægter betyder, at vi er nødt til at skære i vores omkostninger. I takt med den stigende digitalisering har vi de seneste år investeret store beløb i udvikling og effektivisering af systemer og processer, og vi er nu nået dertil, hvor vi kan høste frugterne i form af de ressourcer, som bliver frigjort på tværs af organisationen – og det muliggør den organisationstilpasning, vi netop har foretaget. Dels så styrker det vores konkurrenceevne, og dels vil det forbedre vores lønsomhed med en årlig omkostningsbesparelse i niveauet 15 – 20 mio. kr.,” siger sparekassens adm. direktør Claus E. Petersen i en kommentar til regnskabet.

adm.direktør Claus E. Pedersen, Den Jyske Sparekasse – PR-Foto

Corona påvirker aktivitet og nedskrivninger
I forhold til corona fortæller Den Jyske Sparekasses adm. direktør, at sparekassen i efteråret igen har indført en række tiltag for at begrænse den stigende smitterisiko. Filialerne er fortsat åbne, men aktivitetsniveauet er påvirket af coronakrisen, da kundernes store opsparinger betyder, at de er mere tilbageholdende med at låne penge.

Af det netop offentliggjorte kvartalsregnskab fremgår det, at der i perioden er udgiftsført nedskrivninger på 41,7 mio. kr., hvilket er på et lavt niveau i forhold til de seneste år. Dertil kommer et ledelsesmæssigt skøn på 47 mio. kr., som skal dække et eventuelt kommende nedskrivningsbehov som følge af coronakrisen.

Det videre forløb af coronakrisen, og specielt de makroøkonomiske udsigter, har betydning for sparekassens forventninger til 2020, der er forbundet med usikkerhed. Det gælder især for udviklingen i nedskrivninger på udlån, udviklingen i de samlede eksponeringer og det generelle aktivitetsniveau.

Ud fra dette forventer sparekassen uændret et resultat før skat i niveauet 20 – 70 mio. kr. i 2020.