Børn lærer endnu mere end før i kommunens dagtilbud

Foto: Billund Kommune

 Billund Kommunes dagtilbud bruger man nu legen som en aktiv del af hverdagen, når pædagogerne skal hjælpe børnene til at trives, lære og udvikle sig. Det betyder, at børnene i kommunens dagtilbud faktisk lærer og udvikler sig endnu mere end før.

Baggrunden for at legen nu aktivt bruges som en læringsform er, at regeringen i 2018 indførte Den styrkede pædagogiske læreplan, som Billund Kommune nu er færdig med at indføre i kommunens dagtilbud.