Billund Kommune endegyldigt frikendt i retssag

Foto: René Lind Gammelmark

FOA har besluttet ikke at anke en sag mod Billund Kommune til Højesteret. Derfor er Billund Kommune endegyldigt frikendt.

Det er nu helt endegyldigt, at Billund Kommune ikke diskriminerede en dagplejer for fedme, da kommunen i 2010 opsagde dagplejeren på baggrund af et faldende børnetal.

Billund Kommune blev for to uger siden frikendt i sagen i Vestre Landsret, der stadfæstede en frikendelse fra Retten i Kolding i 2016. FOA, der har ført sagen sammen med den pågældende dagplejer, har besluttet ikke at anke sagen til Højesteret, og derfor er frikendelsen af Billund Kommune endegyldig.

”Vi er meget tilfredse med, at vi ad to omgange har fået bekræftet af de danske domstole, at vi ikke diskriminerede dagplejeren. Det glæder os derfor, at vi nu endegyldigt kan lægge sagen bag os og kigge fremad”, siger Ole Bladt-Hansen, kommunaldirektør i Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Baggrund om sagen
Et faldende børnetal betød, at Billund Kommune i 2010 måtte sige farvel til en række dagplejere. Det skete blandt andet gennem naturlig afgang, men også gennem opsigelse af en dagplejer.

Efterfølgende anlagde dagplejeren sammen med FOA sag mod Billund Kommune med påstand om, at afskedigelsen havde været begrundet i dagplejerens vægt og dermed diskriminerende.

Sagen var i 2014 i EU Domstolen, som afviste, at personer med overvægt generelt er beskyttede i EU-retten på lige fod med f.eks. race og religion. Domstolen anerkendte dog, at overvægt i visse tilfælde kan udgøre et handicap. Derfor sendte domstolen sagen tilbage til de danske domstole for at vurdere, om dagplejerens vægt havde udgjort et handicap på afskedigelsestidspunktet, og om det var årsag til, at dagplejeren blev afskediget.

Det var ikke tilfældet lød dommen på i 2016 fra Retten i Kolding, der dermed frifandt Billund Kommune. For to uger siden stadfæstede Vestre Landsret dommen og frifandt derfor endegyldigt Billund Kommune for anklagen om diskrimination.