Soroptimister farver verden Orange

Orange er farven på FN’s kampagne ”Stop vold mod kvinder”, som strækker sig fra den 25. november til den 10. december.

Grindsted-Billund Soroptimistklub markerer kampagnen på Torvet i Grindsted den 28. november 2020 fra kl. 11 og på Byens Plads i Billund den 29. november 2020 fra kl. 14, hvor vi uddeler orange frugt og foldere, der fortæller om problemstillingen.

Også i Danmark er der grund til at gøre opmærksom på de orange dages fokus på afskaffelse af vold mod kvinder. Hvert år udsættes 38.000 kvinder for partnervold, og 2.000 kvinder er på krisecenter.

Årligt udsættes ca. 9.500 unge kvinder i aldersgruppen 16 til 24 år for vold fra en nuværende eller tidligere kæreste, og en ud af 5 kvinder oplever chikane på nettet.

Ca. 33.000 børn lever i familier med vold.

I en tid med Corona, hvor folk i højere grad er isoleret i hjemmene, er der grund til at frygte en eskalering af voldstilfældene.

Netop det gør kampagnen ekstra vigtig.

I vores folder har vi medtaget udvalgte eksempler på, hvor man kan søge hjælp, hvis man er udsat for vold eller har kendskab til andre, der er. Listen kan desuden findes på Soroptimisternes hjemmeside www.soroptimist-danmark.dk/grindstedbillund skriver de i en pressemeddelelse.

Soroptimist International Grindsted-Billund er del af en verdensomspændende organisation med taleret i FN. Vi arbejder gennem projekter og fortalervirksomhed med at forbedre vilkårene for kvinder og piger, lokalt, nationalt, internationalt. I vores arbejde har vi fokus på FN’s 17 verdensmål, bl. a. verdensmål nr. 5 Ligestilling mellem kønnene.