Mindeord over Tove Baisgaard

Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune, skriver mindeord over Tove Baisgaard, 71, på vegne af Billund Kommune:

Det er med stor sorg, at vi har modtaget besked om Tove Baisgaards alt for tidlige død efter kort tids sygdom den 13. november.

Tove var kendt af mange i Billund Kommune, hvor hun ad flere omgange var ansat som kommunaldirektør.

Tove Baisgaard kom til kommunen i 1994, hvor hun blev kommunaldirektør i gamle Billund Kommune. I 2000 valgte hun at søge nye udfordringer i Ringsted Kommune som kommunaldirektør, inden hun i 2006 vendte tilbage til ny Billund Kommune som kommunaldirektør. En post, hun besad frem til 2012, hvor hun officielt gik på pension.

”Officielt”, fordi hun efterfølgende arbejdede som projektleder for Foreningen til markedsføring af ferieturisme i Syddanmark (Fomars), som med hjemsted i Billund har ydet et stort arbejde for at tiltrække turister til området.

Det var, da Tove blev ansat som kommunaldirektør i ny Billund Kommune, at jeg personligt for alvor kom til at kende hende.

Jeg mindes Tove Baisgaard som en arbejdshest uden lige – og på alle tider af døgnet. Det skete ofte, at der tikkede mails ind fra Tove mellem klokken 10 om aftenen og 02 om natten. Jeg husker, at hun engang spurgte, om det gjorde mig noget at få mails så sent. ”Det gjorde det selvfølgelig ikke”, fortalte jeg hende. ”Bare hun ikke også forventede svar om natten”, tilføjede jeg smilende.

To ting fra Tove Baisgaards arbejde i Billund Kommune bør fremhæves. Dels var hun den samlende figur i kommunalsammenlægningen af Grindsted og Billund Kommuner. Dels var hun med til at opstarte hele visionen om Børnenes Hovedstad. Begge ting fortjener hun stort cadeau for.

Vi sender de varmeste tanker til familiens efterladte.

Ære være Toves minde.