LEGO Koncernens CO2-udledningsmål godkendt som videnskabeligt baseret mål

Legoklodser Foto: René Lind Gammelmark

LEGO Koncernen har i dag forpligtet sig til at reducere sin absolutte CO2-udledning med 37 procent inden 2032. Initiativet skal sikre, at koncernen tager ansvar for at begrænse de skadelige konsekvenser forbundet med klimaforandringer. Udledningsmålet er godkendt af ’Science Based Target’-initiativet, og det inkluderer en reduktion i CO2-udledningen, der svarer til hvad det kræver at nå det mest ambitiøse mål i Parisaftalen – at holde den globale opvarmning under 1,5°C skriver de i en pressemeddelelse.

Udledningsmålet dækker blandt andet CO2-udledning i LEGO Koncernens egen drift, som udgør ti procent af den samlede udledning, og inkluderer energiforbruget i koncernens fabrikker, kontorer og butikker. Udledningsmålet dækker også CO2-udledningen i forsyningskæden, der udgør 90 procent af den samlede udledning, og inkluderer blandt andet råmateriale og distribution.

”Klimaforandringer udgør en af de største trusler mod planeten, vores børn overtager fra os. Vi vil bidrage til at skabe en bedre verden til de kommende generationer. Det indebærer, at vi intensiverer vores indsatser for at reducere CO2-udledningen på tværs af hele vores værdikæde,” siger Tim Brooks, VP, Environmental Responsibility i LEGO Koncernen.

For at nå reduktionsmålet, vil LEGO Koncernen:

  • Fortsætte investeringer i forskning inden for bæredygtige materialer, som kan reducere CO2-udledningen fra LEGO® produkter og emballage og fortsætte arbejdet for at gøre virksomheden mere cirkulær.
  • Fortsætte samarbejdet med vores leverandører gennem LEGO Koncernens ’Engage-to-Reduce’-program, som blev igangsat i 2014 for at hjælpe leverandører med at reducere deres klimapåvirkning.
  • Øge energieffektiviteten i produktionen, udvide produktion af vedvarende energi på fabrikker og sikre forsyning af 100 procent vedvarende energi på tværs af fabrikker, kontorer og butikker.
  • Øge kapaciteten af vedvarende energi i alle de regioner koncernen opererer i med et mål om at køre en CO2-neutral drift ved udgangen af 2022.
  • Designe kontorer og fabrikker som lever op til de højeste bæredygtighedsstandarder.

”Virksomheder skal spille en nøglerolle i transitionen til en lavemissionsøkonomi. Ved at fastsætte et ambitiøst CO2-reduktionsmål vil vi ikke blot fortsætte med at forbedre vores egen energieffektivitet. Vi vil samtidig investere i innovation og energieffektivitet på tværs af hele vores værdikæde. Og vi vil sikre, at vi løfter vores del af ansvaret for, at børn og planeten beskyttes mod konsekvenserne af global opvarmning,” siger Tim Brooks.

LEGO Koncernen præsenterede for nyligt en investering på mere end 2,4 mia. DKK over de næste tre år for at intensivere koncernens bæredygtighedsinitiativer. Beløbet vil blive brugt på at drive betydningsfulde, langsigtede forandringer, som understøtter de to FN verdensmål #4 Kvalitetsuddannelse og #12 Ansvarligt forbrug og produktion.

Som en del af investeringen vil LEGO Koncernen fortsætte med at inspirere og indgå i samarbejder med børn, forældre, medarbejdere og partnere verden over i kampen mod klimaudfordringer. Et eksempel på dette er ’Build the Change’-programmet, hvor børn lærer om bæredygtighedsudfordringer såsom biodiversitet og klimaforandringer. Gennem programmet bygger og deler børn deres idéer og visioner for, hvordan udfordringerne kan løses. Idéerne indsamles og deles med politiske beslutningstagere, så børnenes stemmer bliver hørt. LEGO Koncernen håber, at børnenes idéer vil inspirere ledere, der er i stand til at gøre en forskel.

”Vi ved, at vi ikke kan stoppe udviklingen i den globale opvarmning alene. Derfor er vi dedikerede til at fortsætte med at samarbejde med leverandører, partnere, børn, medarbejdere og fans for at have en positiv indflydelse på planeten og inspirere børn til at bygge en mere bæredygtig fremtid,” siger Tim Brooks.

 

 

Om ’Science Based Target’-initiativet

’Science Based Target’-initiativet (SBTi) er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) og WWF.

SBTi definerer og promoverer best practice inden for fastsættelse af videnskabeligt baserede CO2-udledningsmål og gennemgår uafhængigt virksomheders mål.

Læs mere her.