Undgå dagsgebyrer: Det betyder den ny frist på fire dage for omregistrering af køretøjer

Foto: PIxabay.com

For at undgå at betale dagsgebyrer efter salg af et køretøj skal man hurtigst muligt indsende kvittering fra Motorstyrelsen for afmelding af køretøjet. På grund af den nye, korte frist for omregistrering på fire dage ved salg pr. 1. januar 2021 mod 21 dage frem til 31. december 2020 er det, ifølge DFIM, ekstra vigtigt hurtigst muligt at fremsende gyldig dokumentation for salget af køretøjet til DFIM.

Når man har afmeldt et køretøj i forbindelse med salg, vel at mærke uden at man har dokumentation i form af en slutseddel, går der mellem fire og 21 dage fra ens henvendelse til Motorstyrelsen, til køretøjet er afmeldt afhængigt af, om køretøjet er solgt før eller efter nytår.

De forskellige antal dage skyldes, at Motorstyrelsen har ændret reglerne for omregistrering i forbindelse med salg af køretøjer med virkning fra den 1. januar 2021. Herefter skal virksomheder og borgere omregistrere et køretøj senest fire hverdage efter, de har købt eller solgt køretøjet. Frem til nytår var fristen på 21 dage. Det fremgår af styrelsens pressemeddelelse.

Hvis man ikke har dokumentation for salget, vil man blive pålagt dagsgebyrer á 250 kr. frem til den dag, hvor Motorstyrelsen kan registrere, at køretøjet er afmeldt.

Vær opmærksom på, at DFIM siden september 2019 ikke har pålagt dagsgebyr i 21 dage. Læs mere her om denne ændring af praksis.

For at undgå at blive opkrævet dagsgebyr i de fire hverdage plus de eventuelle lørdage, søn- og helligdage, hvor dagsgebyret også bliver pålagt – eller i 21 dage ved salg før nytår, skal man som sælger hurtigst muligt sende os den kvittering, som man har modtaget fra Motorstyrelsen, efter at køretøjet er afmeldt.

Se hvordan, man gør, under spørgsmålet “Jeg har afmeldt mit køretøj hos Motorstyrelsen – Hvad skal jeg gøre for at undgå dagsgebyr?”, som man finder under Spørgsmål & svar.

Salg før den 1. januar 2021
Hvis man har afmeldt køretøjet i forbindelse med et salg før den 1. januar 2021, men uden at have gyldig dokumentation, går der 21 dage, før køretøjet er afmeldt hos Motorstyrelsen.

For at undgå at blive opkrævet dagsgebyr i 21 dage skal man hurtigst muligt sende den kvittering til DFIM, som man har modtaget fra Motorstyrelsen skriver DFIM i en pressemeddelelse.

Salg efter den 1. januar 2021
Har man afmeldt køretøjet i forbindelse med et salg efter den 1. januar 2021, men uden at have gyldig dokumentation, går der fire hverdage, før køretøjet er afmeldt hos Motorstyrelsen

 

Om DFIM – Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
DFIM – Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
Postboks 111
2900 Hellerup

https://www.dfim.dk/

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, FAH, FUH og FSV er fire af forsikringsbranchens garantifonde, der som private, selvejende institutioner kan udbetale erstatning til borgere, der bliver udsat for en skade forvoldt af et ukendt eller uforsikret motorkøretøj (DFIM), en hund (FAH), en hest (FUH), en speedbåd eller vandscooter (FSV). DFIM administrerer desuden en lov, der trådte i kraft 1. januar 2019, og som pålægger et dagsgebyr hos de, der ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring på deres motorkøretøj.

www.dfim.dk

www.dagsgebyr.dk

www.detsketebareikke.dk 

(Kampagneside for fire af forsikringsbranchens garantifonde)