Barndom på pause: Fond trykker PLAY på en række gratis Corona-tilbud

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Når skoledagen, fritiden og hverdagen, som vi kender den, pludselig er sat på pause, er der mange, der får det svært. Derfor tilbyder Fonden Drive en række gratis nedlukningstilbud til børn, unge og familier i Billund og omegn.

Corona-nedlukningen er udfordrende for de fleste børnefamilier i Danmark. Restriktioner og nedlukninger af skoler begynder nu for alvor at kunne mærkes hos børnene. Især de særligt sårbare er udsat, men også børn i velfungerende familier klager over ensomhed og kedsomhed.

Derfor lancerer Drive en række gratis tiltag i Billund Kommune og omegn for at hjælpe børn og familier. Drive er en relativt ny non-for-profit fond med støtte fra KIRKBI, som udvikler og tilbyder forskellige indsatser til børn og unge med særlige behov. Men i de nuværende usædvanlige omstændigheder har Fonden besluttet sig for at udvide tilbuddene til at rumme endnu flere børn og familier.

Christopher Moyell Juul, som er medstifter af fonden, forklarer i pressemeddelelsen:
-”De fleste børnefamilier er under et enormt pres i disse dage. Derfor har vi besluttet at række en hånd ud. Normalt arbejder vi kun med udsatte og sårbare børn, men i disse Corona-tider vil vi gerne dele ud af vores viden og kompetencer til alle børn og familier i Billund Kommune.”
Der er blandt andet etableret en række online fritidstilbud for piger i 5.-6. klasse og 7.-9. klasse, der føler sig ensomme og har lyst til og brug for at ses med jævnaldrende. Og på den internationale skole i Billund, ISB, får eleverne mulighed for at deltage i en række digitale fritidstilbud, hvor der afholdes online bagning, designkurser og andet. Udover at det er et socialt fællesskab for børnene, så er det også tænkt som en aflastning til forældrene.

Særligt udsatte børn har brug for akut hjælp
Christopher Moyell Juul understreger, at der er et særligt stort behov for ekstra indsatser til børn og unge med særlige behov og til de børn, som ganske enkelt bliver væk fra undervisningen i dagevis.
-”For udfordrede børn og unge er denne periode ekstra hård. For børn, der fx har autisme eller ADHD, kan omvæltningerne i hverdagen være særligt svære, og mistrivslen påvirker hele familien. Derfor har vi i Drive besluttet at tilbyde nogle gratis tilbud til de børn og familier, som af den ene eller anden grund er særligt udfordret.”, siger Christopher.

Han forklarer, at tilbuddene skal ses som en håndsrækning til hele familien. De består bl.a. af et gratis online tilbud til elever, som har et bekymrende fravær fra onlineundervisningen og øget mistrivsel under den forlængede nedlukning.

Tilbuddene er åbne
Drives gratis tilbud vil være tilgængelige, så længe skolerne forbliver nedlukket, og forældre og børn kan læse mere på Facebook siden, hvor forældre også kan gå gode råd og tips til hverdagen under Corona.