2 år og 9 måneder samt 2 år og 6 måneders fængsel for groft bedrageri

To mænd blev i dag ved retten i Kolding idømt fængselsstraffe for groft bedrageri begået systematisk over en årrække

Den ene, en mand på 42 år, begik bedrageriet mens han var betroet medarbejder i en lederstilling hos Lego i Billund. Han samarbejdede med en selvstændig erhvervsdrivende, en mand på 41 år. Denne mands virksomhed var leverandør til Lego.

Sagens anklager Klaus Meinby Lund forklarer om sagen: ’De to mænds metode, som de genbrugte i 37 tilfælde, gik i al sin enkelhed ud på følgende: Den Lego-ansatte oprettede som led i sit job en indkøbsordre i et internt Lego-system, kvitterede efterfølgende for varemodtagelse vedrørende indkøbsordren, hvorefter fakturaen blev betalt af Lego til den selvstændige erhvervsdrivende. Prisen for opgaven på indkøbsordren og på fakturaen var imidlertid langt højere end, den skulle have været – eller der var slet ikke udført et arbejde. Udbyttet ved bedrageriet, der kørte helt systematisk i de mange år, fik begge de dømte andel i.

Det var nogle andre lignende forhold, begået af den Lego-ansatte, der fik skabt en mistanke, der førte til en grundig undersøgelse, der så afdækkede det langvarige og udbytterige bedrageri.

’Ud over de nævnte 37 tilfælde af groft bedrageri, blev den Lego-ansatte nemlig også dømt for 5 gange at have modtaget returkommission fra en anden leverandør’, fortæller Klaus Meinby Lund. ’ Det gik ud på, at han har modtaget gaver og ydelser fra et andet eksternt firma i forbindelse med firmaets løbende kontrakter på levering af ydelser til Lego. Han blev endvidere dømt for i 5 tilfælde sammen med en ansat hos en tredje leverandør, at have anvendt den samme model til at begå groft bedrageri med, som han også brugte sammen med den førstnævnte leverandør’.

 

De to dømte har nægtet sig skyldige. De har begge navneforbud under sagen.

Der er i alt ført omkring 28 vidner under domsforhandlingen, der har varet 12 dage skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.