Sanders Historiske Hjørne: Hedeopdyrkeren Anders Skærhoved Lauridsen fra Arnegården nær Eg

Af Carsten Sander Christensen

Når man kommer kørende fra Grindsted mod Varde, ligger der på højre hånd en gård på hjørnet af Grindsted Landevej og Juellingsholmsvej, Arnegården. Gården er omkring 1912-14 udstykket fra gården på adressen Grindsted Landevej 53 i Jerrig af Anders Skærhoved Lauridsen. Han var en usædvanlig dygtig hedeopdyrker i perioden 1882-1920. Han blev født den 26. februar 1858 i Horsbøl. Hans forældre var Laurids Andersen (1828-1907) og hustru Lehne Pedersdatter (1828-1885) fra Eg, og de overtog i starten af 1850erne Horsbølgård (Morsbølvej 62). Gården blev revet ned i 2006. Laurids Andersen var en anset mand i Grindsted sogn og var en tid sognefoged. Laurids Andersens far – Anders Hansen var flyttet til egnen fra Skærhoved. Anders Hansen fik derfor dette mellemnavn og sønnen, Laurids Andersen, fik gården i Horsbøl efter ham omkring 1845.

Hjemmet på Horsbølgård var præget af orden og akkuratesse, og Anders tilegnede sig de helt fundamentale egenskaber for at blive en god hedeopdyrker. I 1882 var Anders Skærhoved Lauridsen rede til at tage fat på egen virksomhed. Han var forlovet med gårdejer Jørgen Jørgensens datter, Mette (1861-1948), i Eg, som var et par år yngre. Anders Lauridsen havde ligeledes erhvervet sig Laust Gejls gård i Jerrig. Gården lå på adressen Grindsted Landevej 53 i Jerrig. Broderen Peder Lauridsen tog med til Jerrig og Laust Gejls kone førte en overgang husholdningen. Gården på adressen Grindsted Landevej 53 ses på den anden side af vejen og i dag er Grindsted VVS hjemmehørende her. Grindsted Landevej 53 var oprindeligt en fæstegård fra starten af 1700-tallet, der lå lidt nord for Grindsted Å. Efter i perioder i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet at have været en ødegård, overtager Anders Skærhoved Lauridsen skødet i 1882 på gården efter Laust Thomsen og Edel Kirstine Jensdatter. Laust og Edel bliver der på aftægt.

Efter brylluppet den 21. juni 1883 flyttede aftægtsfolkene over i østlængen af gården. Anders Lauridsen var en anset mand på denne egn og han har beklædt mange tillidserhverv. Han har således været medlem af Grindsted-Grene sogneråd, i bestyrelsen for mergelselskabet, mejeriet i Tistrup mm. Samt en lang årrække med i bestyrelsen for Grindsted-Grene Sparekasse. Det er ikke alene som hedeopdyrker Anders Lauridsen har ydet en stor indsats for hedeopdyrkningen. Også plantningssagen har haft hans store interesse og han har tilplantet ca. 35 tdr. land.

Med stor energi og indsigt tog ægteparret fat. Anders Lauridsens hustru var ikke stor af vækst, men havde en stor arbejdsiver og hun havde en stor andel i, at Anders Lauridsens arbejde lykkedes så godt. Anders gjorde sig ikke til prøveklud for nye midler i landbruget, men hvad han tog fat på, var gennemtænkt og praktisk udført og forrentede sig derfor. Jorden blev dyrket på bedste måde. Husdyrholdet blev fremmet, haven smukt anlagt og holdt mønstergyldigt i orden. Anders Lauridsen supplerede plantningen, og syd for kanalen, der løb gennem haven antydes en festplads, hvor der kunne holdes møder. Der var ca. 300 tdr. land til gården men det meste var hede og marker, der ikke havde fået mergel og ganske ude af stand til at give bare en nogenlunde afgrøde. Besætningen bestod kun af 6 køer, 1 par stude og 5-6 ungkreaturer. Efterhånden kom de gamle marker imidlertid i kultur, og der opdyrkedes ca. 100 tdr. land af heden. Gårdens bygninger ombyggedes og da den i 1915 blev afstået til sønnen Laust Horsbøl Lauridsen udgjorde besætningen 8 heste og 48 kreaturer.

I 1914-15 byggedes Arnegården, Grindsted Landevej 56, tæt ved landevejen mellem Grindsted og Eg, idet gårdens arealer deltes. Anders Skærhoved Lauridsen drev så Arnegården til den anden søn, Søren Lauridsen, i 1920 overtog gården. Ved dygtighed, flid og nøjsomhed havde ægteparret nået et stort resultat. Arnegården kunne ombygges uden, at den gamle jord gik ned i ydeevne, og også denne gård blev drevet godt frem. Ægteparret nåede at opleve et krondiamantbryllup i hvilken anledning der blev afholdt en stor fest på Arnegården, hvor de blev hyldet fra mange sider. I anledning af denne usædvanlige festdag mødte der en deputation op fra Slaugs Herred og Omegns Landboforening op, samtidigt med at der overraktes krondiamantparret en gave og et æresbrev, hvorefter Anders Lauridsen og hustru blev udnævnt til æresmedlemmer af landboforeningen, i hvilken de havde været medlemmer i over 50 år lige siden foreningens oprettelse.

Anders Lauridsen var en anset mand på denne egn og han har beklædt mange tillidserhverv. Han har således været medlem af Grindsted-Grene sogneråd, i bestyrelsen for mergelselskabet, mejeriet i Tistrup mm. Samt en lang årrække med i bestyrelsen for Grindsted-Grene Sparekasse. Det er ikke alene som hedeopdyrker Anders Lauridsen har ydet en stor indsats for hedeopdyrkningen. Også plantningssagen har haft hans store interesse og han har tilplantet ca. 35 tdr. land. Da Anders Skærhoved Lauridsen begyndte som selvstændig landmand, havde han kun træplov og træharve som de eneste redskaber til at dyrke de 300 tdr. land hede op. Træploven brugte han nu ikke så mange da den ofte gik på en vidjerod og slog halen i vejret. Ægteparret Lauridsen har givet et godt eksempel med deres gerning og de har udført et arbejde, slægterne kan bygge videre på her på egnen. Anders Skærhoved Lauridsen døde den 6. november 1950 i Jerrig.

Idyl på en gårdsplads her på egnen omkring 1920 (- Kilde: Billund Kommunes Museer

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du vælger ikke at aktivere cookies, fungerer siden ikke optimalt, angiv dit valg til højre.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Cookie indstillinger

Nedenfor kan du vælge hvilke typer cookies du vil tillade fra hjemmesiden, klik på "Gem cookie indstillinger" for at angive dit valg.

Funktions cookiesSiden benytter funktions cookies, disse er nødvendige for at siden fungerer.

Analytiske cookiesSiden benytter analytiske cookies, således at vi kan analysere besøg, og optimere hjemmesiden.

Social mediaSiden benytter ikke social media cookies.

ReklameSiden benytter ikke reklame relaterede cookies.

AndreSiden benytter 3 part cookies, bla. til funktionalitet af siden, der bliver ikke gemt personlige informationer.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon