Billund Kommune hjælper Styrelsen for Patientsikkerhed med at bremse smittekæderne

Foto: Pixabay

Billund Kommune har tilsluttet sig muligheden for at bakke op om indsatsen for smitteopsporing

Smitten af COVID-19 skal bremses endnu mere effektivt i Billund Kommune.

Det er formålet med den aftale, som Styrelsen for Patientsikkerhed og Billund Kommune har indgået.

Aftalen indebærer, at Billund Kommune fra denne uge bliver en aktiv del af smitteopsporingen i lokalområdet. Det er en ny mulighed og et ønske fra Styrelsen for Patientsikkerhed om støtte til smitteopsporingen, som Billund Kommune har valgt at bakke op om.

Andet led i kæden

Konkret betyder aftalen, at Billund Kommune bliver andet led i kæden og vil modtage kontaktinfo (navn, adresse og telefonnummer) på de smittede borgere, som styrelsen ikke lykkes at komme i kontakt med.

Her vil sundhedspersonalet i Billund Kommune så forsøge at komme i kontakt med den smittede borger gennem telefonisk kontakt eller ved at køre ud og ringe på døren.

Opnås der kontakt til borgeren, er sundhedspersonalet behjælpelig med gode råd og information om isolationsmuligheder. Samtidig vil personalet forsøge at klarlægge den formodede smittekilde og nære kontakter, som også skal orienteres om isolation og testmuligheder.

”Smittetrykket i Billund Kommune er p.t. på et meget lavt niveau. Vi ved, at det er afgørende at få kontakt med smittede borgere så hurtigt som muligt i forhold til at bryde smittekæderne, og da vi gerne vil medvirke til at bevare smittetrykket lavt, har vi derfor valgt at hjælpe Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporingen,” siger Lene Bruun, leder af HR og Sundhedsstaben i Billund Kommune.

Fakta om aftalen:

Regeringen og KL indgik i januar en aftale om, at kommunerne kan få adgang til oplysninger om, hvem der er smittet i kommunerne, så kommunerne kan bistå Styrelsen for Patientsikkerhed med rådgivning til borgere om isolationsmuligheder samt opsporing af nære kontakter