Skal undersøges nærmere inden en renovering af Sdr.Omme Børnehave kan sættes i gang

Sdr.Omme Børnehave - Arkivfoto: René Lind Gammelmark

På byrådsmødet tirsdag den 9. februar 2021 besluttede byrådet i Billund Kommune at videreføre anlægsbevillingen på 8.5 millioner kroner til renovering og ombygning af Sdr.Omme Børnehave. Man anbefaler at der forud for igangsættelse af en renovering og ombygning af børnehaven bliver udarbejdet en byggeteknisk undersøgelse af bygningernes almene tilstand og de tekniske installationer. Den tidligere undersøgelse og analyse af eksisterende og fremtidige pladsbehov for børn i alderen 0-2 år i Sdr.Omme skoledistrikt opdateres. Samtidig skal resultaterne af undersøgelsen forelægges Børneudvalget, hvor man skal drøfte indholdet i byggeprojektet og behovet for pladser for  børnene i alderen 0-2 år.

 

I de seneste mange år har Billund Kommune investeret målrettet og massivt i opgradering af de fysiske rammer i kommunen. Flere af kommunens ejendomme er blevet energioptimeret og moderniseret, så de på bedste vis understøtter kvalitet og effektivitet i kommunens opgaveløsning. Det er uanset om det omhandler kerneopgaverne i administrationen på Rådhuset, skoler eller dagtilbud. Der blev tidligere afsat anlægsmidler til renovering og ombygning af børnehaven i Sdr.Omme, så den i sin indretning og funktionalitet kunne blive tidssvarende og samtidig understøtte de aktuelle kendte krav til en moderne og attraktiv daginstitution.

Billund Kommune skriver:
Siden projektet blev beskrevet, har forvaltningen fået nye erfaringer og ny viden, ligesom rammevilkårene for finansiering af byggeprojekter har ændret sig. Det betyder at forvaltningen har vurderet at det giver anledning til at man gentænker indholdet af byggeprojektet.

Børnehaven i Sdr.Omme er bygget i flere etaper i perioden fra 1973 til 2008, i takt med behovet for børnehavepladser i Sdr.Omme skoledistrikt. Bygningerne bærer præg af dens alder, slidtage og gentagne udvideler. Der er lange gange, små garderober, utidssvarende grupperum og værksteder mv.

 Teknik og Miljø har erfaring med at det ofte i forbindelse med gennemgribende renoverings- og ombygningsprojekter er hensigtsmæssigt at tænke i helheder og heri, at alle de eksisterende elementer i byggeriet vurderes på deres restlevetid.

Når man tager bygningens alder i betragtning, må man gå ud fra at der er en stor risiko, for at bygningerne indeholder forskellige typer af bygning forurening som asbest, PCB og blymaling, som er forbundet med store udgifter når det skal fjernes. Disse udgifter er hidtil blevet financieret gennem bygningsforureningspuljen, der er under udfasning og bliver udfaset inden byggeriet af Sdr.Omme Børnehave skal realiseres.

Der er kælder under ca. halvdelen af den ældste del af  bygningen fra 1973. I kælderen er der to pumper monteret, disse to pumper kører i døgndrift, da kælderen ellers ville blive fyldt op med grundvand. I vinteren 2019/2020 var der meget kraftig nedbør, som gav en massiv indtrængning af vand i kælderen. Den stigende mænge vand har resulteret i, at der er blevet etableret et overvågningssystem på disse pumper, og bygningen er blevet klassificeret som en af kommunens udfordrede bygning ved ekstremt vejrlig. Udgifter til opfyldning, sletning eller anden håndtering af kælderen er ikke inkluderet i den nuværende anlægsramme.

Børne- og Ungeforvaltningen har i 2020 udarbejdet en analyse af det eksisterende og fremtidige pladsbehov for børn i alderen 0 til 5 år i Sdr. Omme skoledistrikt.

Analysen viser, at antallet af pladser i den kommunale dagpleje på kort sigt er dækkende for behovet, men under forudsætning af at forældre i Sdr. Omme i fremtiden vælger de samme pladstyper som i dag, og at antallet af pladser, der er til rådighed, er uændret. 

Analysen viser ligeledes, at hvis tendensen med et stigende børnetal i distriktet fortsætter, vil der indenfor en tidshorisont på 5 år mangle pladser til børn i alderen 0 til 2 år.

Billund Kommune er forpligtet på at oprette det nødvendige antal pladser til børn i alderen 0 til 2 år og overholde dagtilbudslovens krav om pasningsgaranti. Forvaltningen vurderer, at kapaciteten af pladser for børn i alderen 0 til 2 år i Sdr. Omme skoledistrikt er sårbar og udfordret af flere risikofaktorer, som alle har en negativ indvirkning på kommunens muligheder for at overholde pasningsgarantien. Pasningsgarantien bliver stærkt udfordret, hvis forældrene i stigende grad vælger kommunale pladser i dagplejen, hvis en eller flere af de private pasningsordninger lukker ned, udbyder færre pladser eller ændrer i deres optagelseskriterier.

Udfordringen forstærkes yderligere af, at Dagplejen igennem det seneste år har haft store problemer med at rekruttere dagplejere i distriktet. Udfordringen med rekruttering af dagplejere er landsdækkende. Samtidig efterspørger flere forældre vuggestuepladser.

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du vælger ikke at aktivere cookies, fungerer siden ikke optimalt, angiv dit valg til højre.

Cookie indstillinger

Nedenfor kan du vælge hvilke typer cookies du vil tillade fra hjemmesiden, klik på "Gem cookie indstillinger" for at angive dit valg.

Funktions cookiesSiden benytter funktions cookies, disse er nødvendige for at siden fungerer.

Analytiske cookiesSiden benytter analytiske cookies, således at vi kan analysere besøg, og optimere hjemmesiden.

Social mediaSiden benytter ikke social media cookies.

ReklameSiden benytter ikke reklame relaterede cookies.

AndreSiden benytter 3 part cookies, bla. til funktionalitet af siden, der bliver ikke gemt personlige informationer.