Økonomisk pulje til hjælp for små, corona-ramte virksomheder og opsagte medarbejdere

Ejere af små corona-ramte virksomheder og deres opsagte medarbejdere har nu mulighed for at få hjælp til opkvalificering og jobsparring.

Jobcenter Billund er klar til at hjælpe både ejere af små corona-ramte virksomheder og deres medarbejdere, hvis virksomheden delvis eller helt er ved at lukke ned og står overfor at skulle afskedige medarbejdere.

Der er tale om puljemidler under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i en særlig varslingspulje. Puljen er målrettet ejere af virksomheder med mindre end 20 ansatte og deres medarbejdere, der grundet corona-situationen står foran en hel eller delvis nedlukning. Midlerne anvendes til en særlig opkvalificeringsindsats, så mulighederne for at vende hurtigt tilbage til et andet arbejde styrkes.

Er man i målgruppen, hjælper Jobcenter Billund med at lave en ansøgning til puljen.

For at sikre, at jobcentret får kontakt til alle mindre, lokale virksomheder i målgruppen i Billund Kommune, vil der blive sendt information om mulighederne bredt ud i den kommende tid.

”Jeg håber, at mange mindre virksomheder vil benytte sig af denne ekstra hjælp til deres medarbejderne, hvis de er blevet ramt af corona-situationen. Jobcenter Billund får med denne nye pulje endnu bedre mulighed for at yde en målrettet hjælp til afskedigede medarbejdere fra små virksomheder med under 20 ansatte og virksomhedsejerne, som er blevet hårdt ramt af corona-krisen. Det er vigtigt, at virksomhedsejerne og medarbejdere får hurtig hjælp med opkvalificering og jobsøgning, så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet,” siger udvalgsformand for Voksenudvalget Robert Terkelsen.

Fakta:
Hvad kan man som virksomhed og medarbejdere få hjælp til?

  • Man kan få særlig hjælp til opkvalificering, sparring og jobsøgning til (op til 8 ugers opkvalificering og 2 ugers jobsøgningskursus).

Din virksomhed kan søge om hjælp:

  • hvis du har en coronaramt virksomhed med 20 ansatte eller derunder.
  • hvis du er ved at lukke din virksomhed delvis eller helt på grund af coronasituationen.
  • hvis du står over for at skulle afskedige medarbejdere i din coronaramte virksomhed.

 

Man kan få mere information om puljen ”Særlig varslingspulje i 2021 til mindre virksomheder i kriseramte brancher” på www.star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Er man i målgruppen, eller er man i tvivl om, hvorvidt man kan få del i puljen, så kontakt:

Virksomhedskonsulent Heidi Munkgaard Schmidt, tlf. 24 62 27 71 eller e-mail: hmun@billund.dk