Der er nu over 400 faste teststeder i Danmark

Foto: René Lind Gammelmark

En massiv indsats for at få flere, faste teststeder har nu udmøntet sig i et fintmasket net med over 400 faste teststeder udover hele landet. Alle landets kommuner har nu mindst et teststed. Teststederne kan findes på coronasmitte.dk, der løbende opdateres med nye teststeder.

Som en del af regeringens teststrategi er der de seneste uger gjort en massiv indsats for at skabe et fintmasket net af faste teststeder, der gør det nemt for alle danskere at blive testet i deres nærområde.

Testindsatsen er et vigtigt redskab til at understøtte en gradvis genåbning af samfundet, og det har allerede vist sig, at danskerne lader sig teste mere. I denne uge er der i gennemsnit testet mere end 200.000 dagligt i samfundssporet fordelt på ca. 140.000 daglige PCR-test og ca. 60.000 hurtigtest. Hertil kommer test udført i sundhedssporet og lokalt på skoler ifm. den gradvise genåbning.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

Med over 400 faste teststeder og testcentre i alle landets kommuner, har vi nu et fintmasket testnet, hvor der er relativt kort vej for danskerne til nærmeste teststed. Det er en milepæl i vores nye teststrategi og en af præmisserne for, at vi kan genåbne vores samfund yderligere. Vi kommer til at arbejde videre med at optimere vores testindsats bl.a. i forhold til antal og placering af vores teststeder. Men allerede nu er vores fundament for at kunne teste danskerne yderst robust”.

Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Lisbet Zilmer-Johns udtaler:

”Regionerne, kommunerne og TestCenter Danmark har i den seneste tid ydet en ekstraordinær indsats sammen med de private leverandører for at sikre bedre testmuligheder for alle danskere i forbindelse med genåbningen. Vi vil blive ved med at tilpasse testmulighederne efter lokale behov og i takt med, at samfundet genåbnes, så længe der behov for det.”

Ud over de etablerede faste teststeder er bl.a. opbygget testkapacitet på skolerne, ligesom der er opbygget en mobil hurtigtestkapacitet, der bl.a. bruges til særlige indsatser, fx ved lokale smitteudbrud.

På coronasmitte.dk kan man se hvilke faste teststeder, der tilbyder hhv. PCR- og hurtigtest. Af de over 400 teststeder, der nu fremgår af kortet, tilbyder over 100 teststeder PCR-test, og over 300 steder tilbyder hurtigtest.

Aktuelt har lidt over en tredjedel af de over 400 teststeder åbent alle ugens dage, mens lidt over halvdelen af alle teststeder har åbent mindst 4 dage om ugen. På coronasmitte.dk fremgår også åbningstider på de faste teststeder.

Den samlede testkapacitet blev allerede oprustet betydeligt i forbindelse med den første genåbning 1. marts, og der er sikret kapacitet til at kunne foretage over 400.000 tests dagligt fordelt på PCR – og hurtigtests.

Du kan på coronasmitte.dk få et overblik over alle de faste teststeder med åbningstider, tidsbestilling og ”Find vej”. Yderligere informationer om teststeder i din region kan findes på regionernes hjemmesider skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.