Stor interesse for nyt teknologicenter til CO2-binding i Billund Kommune

Borgmester Ib Kristensen (V) - Foto: René Lind Gammelmark

Der var stor interesse for GEV og Billund Varmeværks planer om etableringen af et nyt teknologicenter på Energirådets møde den 4. marts. Projektet ses som et godt eksempel på en levendegørelse af Billund Kommunes vision ”sammen finder vi ud af det”.

GEV og Billund Varmeværks idé om at etablere et nyt teknologicenter blev oprindeligt præsenteret på et temamøde for byrådet i marts 2020. Siden da har GEV og Billund Varmeværk i samarbejde med rådgivende ingeniører arbejdet på at kvalificere ideen, og det har nu udmøntet sig i en konkret plan om et teknologicenter, der kan omdanne bio-rester til klimavenlig-gødning til landbrugsjord og samtidig levere restvarme til de to forsyningsselskaber. Det var den løsning, der blev præsenteret på Energirådets møde den 4. marts, hvor der var stor interesse for mulighederne.

“Teknologien og projektet har et enormt potentiale – ikke alene for vores lokalområde og borgerne i Billund Kommune. Det kan potentielt blive et tilløbsstykke for forskning og udvikling, som kan vække opsigt på internationalt plan,” udtaler borgmester Ib Kristensen i en pressemeddelelse.

Per Nyhus, formand for Miljø- og Teknikudvalget, understreger, at projektet gennemføres af GEV, Billund Varmeværk og andre samarbejdspartnere, som etablerer et kommercielt selskab uafhængigt af forsyningsselskabernes drift. Kommunen vil således ikke være involveret i selve teknologicenteret, men vil være en aktiv medspiller og bidrage med konstruktiv sparring, myndighedsbehandling af de nødvendige tilladelser. Desuden vil kommunen undersøge, om det er muligt at opnå attraktive synergieffekter i forbindelse med etableringen.

Teknologicenteret bliver et selvstændigt kommercielt selskab

Etableringen af teknologicenteret kommer til at ske i et samarbejde mellem en række selskaber, hvori GEV og Billund Varmeværk indgår på lige fod med andre parter. Ved at oprette det som et selvstændigt kommercielt selskab sikres fjernevarmeforbrugerne mod økonomiske overraskelser – tværtimod vil de kunne se frem til at nyde godt af restvarmen fra teknologicenterets drift. Restvarme kan sælges til forsyningsselskaber til en lav, lovreguleret sats.

“På den måde illustrerer hele projektet, hvordan vi ”sammen finder ud af det”,” siger Ib Kristensen og peger på, at mens ingen af parterne kan gennemføre projektet alene, så kan det netop gennemføres i samarbejde mellem en lang række lokale aktører.

“Udover kommunens vision bakker etableringen af teknologicenteret op om implementeringen af cirkulær økonomi, FNs 17 verdensmål og ikke mindst væksten og erhvervslivet i Billund kommune,” siger Ib Kristensen, som glæder sig til at følge projektets udvikling.

Fakta

Ideen til teknologicenteret er opstået i et tæt samarbejde mellem GEV og Billund Varmeværk og udviklet på baggrund af dybdegående ingeniørrapporter.

Grundlæggende skal teknologicenteret modtage bio-rester fra spildevandsselskaber. Ved at udsætte bio-resterne for en pyrolysebehandling er det muligt at binde kulstof i materialet – kulstof som derved ikke binder sig til ilt og derved omdannes til CO2, men i stedet risikofrit kan pløjes ned i landbrugsjorden.

Teknologien er kendt og afprøvet. Det innovative i dette projekt er dels at varmeudviklingen fra pyrolysen genanvendes som opvarmning til boliger og dels størrelsen på projektet