Info fra Billund Kommune: Ydelseskontoret lukket for henvendelser fra 8. – 24. marts

Ydelseskontoret i Billund Kommune er lukket for henvendelser vedr. kontanthjælp, uddannelseshjælp, S&H ydelser, ledighedsydelse m.fl., samt sager om løntilskud og ansøgninger om enkeltydelser fra den 8. til og med den 24. marts. Du kan dog stadig søge om forsørgelse og enkeltydelser m.m., men sagsbehandlingstiden vil være forlænget.

Den midlertidige lukning gælder også telefoniske henvendelser og berører udbetalinger

På grund af indførslen af et nye it-system, har vi ikke adgang til oplysning om udbetalinger. Derfor er der også lukket for telefoniske henvendelser fra både borgere og virksomheder i den nævnte periode. Dette gælder dog ikke for sygedagpenge.

Det vil i samme periode ikke være muligt at foretage udbetalinger til virksomheder, i forbindelse med løntilskud, samt skåne- og fleksjob.

Fortsat mulighed for at søge ydelser og modtage vejledning

Har du brug for hjælp i forbindelse med ansøgninger eller til selvbetjening kan du henvende dig til Jobbutikken.

Hvis du har brug for et fysisk møde med medarbejderne i Jobbutikken, skal det aftales på forhånd, da rådhuset p.t. holder lukket.