Licitation betød større omkostninger til trafiksikring langs Nordmarksvej

Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo

Efter at Billund Kommune har afholdt licitation af en projekt om trafiksikring langs Nordmarksvej viser det sig at det vil koste mere end de tidligere afsatte midler. Derfor var sagen på byrådets møde tirsdag da der skulle tildeles yderligere 730.000 kr. for at få projektet realiseret i den form man ønsker eller om man skulle skære i projektet.

Grunden til at man ønsker Nordmarksvej trafiksikret, er at det er en af de mest trafikbelastede veje i Billund Kommune, med både bløde trafikanter og bilister i form af personbiler, lastbiler og busser. Trafiksikringen langs vejen opstilles mellem kørebanen og cykelstien, for at adskille de bløde trafikanter og bilisterne. Det vil primært blive betonpullerter, der vil blive stillet ovenpå jorden.

I Projektet var der i forvejen bevilget et beløb på 3.8 millioner kroner, men det billigste tilbud i licitationen var på 4.530.000 kr. Grunden til at det bliver dyrere er, at de ekstra pullerter er dyrere end tidligere oplyst fra producenten.

For håndtering af dette er der set på to løsninger. Enten reduceres der i projektets omfang, eller der tilføres yderligere midler til projektet.
En reduktion i projektets omfang omfatter, at der ikke etableres trafiksikring på strækningen mellem LEGOLAND busvendeplads og Åstvej. På denne del af stækningen færdes de gående til LEGOLAND fra de øvrige forlystelses- og turistområder i Billund. En reduktion i projektets omfang vil betyde, at
disse personer ikke sikres. På kortbilaget ses strækningen, hvor trafiksikring udgår. Ved denne løsning kan projektet holdes inden for den økonomiske ramme, der er afsat til projektet. Hvis der tilføjes yderligere midler til projektet, kan projektet udføres i sin helhed, hvorved der sker sikring af de bløde trafikanter på hele stækningen. Der skal tilføres 730.000 kr. for at dække omkostningerne til projektet.

Politikerne i byrådet godkendte en tillægsbevilling, så projektet kan blive udført som planlagt.

Foto: Billund Kommune

Læs også: Billund Kommune har godkendt plan for opsætning af pullerter på Nordmarksvej i Billund – Netavisen Grindsted