Sydøstjyllands Politi har fået 220 pebersprays indleveret

Foto: René Lind Gammelmark

Fra den 1. februar til den 31. marts 2021 har det i en overgangsperiode været muligt lovligt at aflevere sin peberspray hos politiet – flere har benyttet sig af det og Sydøstjyllands Politi har i perioden modtaget 220 pebersprays.

 

’Da der ikke findes en opgørelser over, hvor mange der ejer en peberspray, er det ikke til at vurdere om antallet af indleverede pebersprays er højt eller lavt, men vi er glade for at flere har benyttet sig af muligheden for at aflevere deres pebersprays hos os i overgangsperioden’, fortæller politiinspektør Michael Weiss ved Sydøstjyllands Politi.

Fra den 1. februar 2021 blev det igen ulovligt at erhverve, besidde, bære og anvende peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder uden særlig tilladelse, da et flertal i Folketinget besluttede at rulle peberspraysordningen tilbage. I en overgangsperiode på to måneder herefter har borgerne lovligt kunne aflevere deres peberspray hos politiet.

 

Tilladelse på politi.dk

Udsatte personer med særligt behov kan fortsat få tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende peberspray i eget hjem og på offentligt tilgængelige steder. Det kan fx være personer, der vurderes at være i risiko for at blive udsat for et voldeligt overfald i forbindelse med fx æresrelaterede konflikter, samlivsrelaterede konflikter eller stalking.

 

Tilladelsen gives på baggrund af en konkret vurdering af ansøgerens behov for beskyttelse af Politiets Administrative Center (PAC) og i særlige hastende tilfælde af politikredsene.