KIRKBI Koncernen leverede et tilfredsstillende resultat i et ekstraordinært år

KIRKBI A/SPR-Foto Kirkbi

KIRKBI Koncernen har i dag offentliggjort selskabets årsrapport for 2020. Årets resultat efter skat var 6,4 mia. kroner mod 16,8 mia.kroner i 2019. Den samlede egenkapital var 105,3 mia. kroner pr. 31. december 2020 mod
102,5 mia.kroner i 2019. KIRKBIs samlede investeringsportefølje bestående af Core og Thematic Capital udgjorde 87,0 mia.kroner ved udgangen af 2020 mod  80,2 mia. kroner ultimo 2019.

Søren Thorup Sørensen, CEO i KIRKBI A/S, kommenterede:
”Med den globale COVID-19 pandemi blev KIRKBI påvirket forskelligt på tværs af LEGO Koncernen, Merlin Entertainments og investeringsaktiviteterne. KIRKBI fokuserede igennem året på at være en ansvarlig ejer og virksomhed. Herudover var fokus på medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel. I lyset af de ekstraordinære omstændigheder leverede KIRKBI et tilfredsstillende resultat.”
Det finansielle resultat for 2020 var primært drevet af stærk vækst i LEGO Koncernen, mens mange af Merlin Entertainments’ attraktioner var lukkede eller blev drevet med begrænsninger en stor del af året. KIRKBIs investeringsaktiviteter gav et negativt resultat.

LEGO A/S
LEGO Koncernen opnåede et meget tilfredsstillende resultat i 2020 med tocifret vækst i omsætning og indtjening. LEGO Koncernen fortsatte med at foretage betydelige investeringer i strategiske initiativer for at understøtte langsigtet vækst. Omsætningen for året steg 13% til 43,7 mia. kroner. Driftsresultatet blev 12,9 mia.kroner, en stigning på 19% i forhold til 2019. Nettoresultatet steg til 9,9 mia.kroner, mens operationelle pengestrømme var stærke med 13,4 mia.kroner. 

Merlin Entertainments
Under nedlukningen af de fleste af Merlins attraktioner fokuserede Merlin Entertainments på medarbejdernes og de besøgendes sundhed, sikkerhed og trivsel og på at sikre en disciplineret tilgang til omkostninger og likviditet. Det samlede antal besøgende, inklusiv besøgende i LEGOLAND parkerne, var i 2020 ca. en tredjedel sammenlignet med 2019, og omsætningen faldt tilsvarende. KIRKBIs andel af årets resultat blev et underskud på  2,0 mia.kroner mod et overskud på 135,0 mio. kroneråret før.

Investeringsaktiviteter
Driftsresultatet af investeringsaktiviteterne var negativt med 1,6 mia.kroner mod et positivt resultat på 9,3 mia.kroner i 2019. Værdien af investeringsaktiviteterne steg til 87,0 mia. kronerved udgangen af 2020 fra 80,2 mia.kroner ved udgangen af 2019.

I løbet af 2020 lancerede KIRKBI en strategi frem mod 2032, der skal sikre, at KIRKBI kan levere på et langsigtet og bæredygtigt familieejerskab af LEGO brandet, understøttet af et solidt finansielt fundament, og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling i verden.

KIRKBI investerede yderligere i den amerikanske solenergiudvikler Adapture Renewables (tidligere Enerparc Inc.), der udvidede energiproduktionskapaciteten fra 70 MW på tidspunktet for KIRKBIs overtagelse i 2019 til 245 MW ved udgangen af 2020.

KIRKBI erhvervede 10,2% af aktierne i Quantafuel, et norsk teknologibaseret energiselskab, der omdanner plastaffald til syntetiske olieprodukter med lavt kulstofindhold og nye materialer af høj kvalitet. Quantafuels første produktionsanlæg er placeret i Skive, Danmark.

COVID-19 reaktion 
I løbet af 2020 blev en øjeblikkelig reaktion på det globale udbrud af COVID-19 pandemien iværksat af Kirk Kristiansen familien samt LEGO A/S, LEGO Fonden og Ole Kirk’s Fond. LEGO Fonden donerede USD 50 mio. til støtte af børn og familier, der blev påvirket af COVID-19, og gennemførte i samarbejde med LEGO Koncernen bl.a. lanceringen af kampagnen #letsbuildtogether samt styrket engagement i lokalsamfund. I Danmark samarbejdede Ole Kirk’s Fond med flere partnere og organisationer om særlig støtte til sårbare familier.