Byrådet godkendte anlægsbevillingen for trafiksikkerhedsprojekter for 2021

Byrådsmøde den 20. april 2021

Byrådet har tirsdag aften godkendt anlægsbevilling for trafiksikkerhedsprojekter for 2021

Der er derfor blevet frigivet 1. 947.904 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 til Trafiksikkerhedspulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter 2021

  • Trafikregulering på Jorden rundt – Grindsted (350.000 kr.),
  • Tingvejen/Dalsøvej – Grindsted (1 million kr)
  • Elmevangen/Vestre  Boulevard – Grindsted (50.000 kr.)
  • Buen/Gl. Hejnsvigvej Billund (350.000 kr.)

Der ud over blev det godkendt at projektet på Kærvej ved Billund Idrætscenter bliver lavet andet belægning og genetablere afmærkning. Det koster 0.15 millioner kroner og er en del af strækningen i Børns Smutveje og sikkerhedszoner. Derfor vil dette projekt blive finansieres af midler til Børns Smutveje/Sikkerhedszoner.