Ny kunstudstililng i Galleri Sam – Det Nordiske Lys – fra den 24. april til den 6. juni

Galleri Sam - PR-Foto

Hos Galleri Sam på Grenevej 23 i Billund åbner de i dag en ny kunstudstilling med temaet Det Nordiske Lys.

På udstillingen vises helt nye keramiske værker af den anerkendte keramiker, Kirsten Holm. Og der vises en række forskellige værker af de to billedkunstnere, Svend Aage Madsen og Albert Bertelsen.

Udstillingen er åben hver fredag, lørdag og søndag klokken 13-17 i udstillingsperioden. Udstillingen kan selvfølgelig også ses efter aftale.

Vi overholder naturligvis de gældende regler fra sundhedsmyndighederne.

Nedenfor kan du læse lidt om de tre kunstnere der har værker udstillet i Galleri Sam

Kirsten Holm (f. 1946) Keramiker.
Kirsten finder sin inspiration i naturen og det kan ses i hendes keramiske arbejder, i hendes valg af materialer, form, udtryk, overfladebehandling og ikke mindst brændemetode. Kirsten står med sit forfinede, dybt personlige og afklarede formsprog markant i dansk nutidskunst med værker, der har stoflighed og skønhed som stærke spor i sig. Hun har en yderst æstetisk formsans, og med sin suveræne tekniske formåen skaber hun keramiske værker, hvor følsomme naturfortolkninger bliver som et partitur, der på forunderlig vis sammenkæder natur og kultur.

Kirsten Holm er repræsenteret på Keramikmuseum Berlin, og Clay – Keramikmuseum Danmark samt på kunstmuseer og i en række offentlige og private samlinger i Danmark og udlandet. Hun har bl.a. solgt til Statens Kunstfond.

Medlem af: Danske Kunsthåndværkere, PROKK, professionelle kunstnere og KKArt.

 

Kirsten Holm – PR-Foto

Keramiske miniaturer af Kirsten Holm – PR-Foto

Færøske stenlinierr af Kirsten Holm – PR-Foto

Kirsten Holms Færøsk Fjeldspor – PR-Foto: Galleri Sam

 

Svend Aage Madsen (1928-2009). Billedkunstner.
Svend Aage Madsen var en stille kunstner, hvilket kommer til udtryk i den blidhed, hvormed han skildrer naturens voldsomhed. Hans motto var: ”Man må hviske for at blive hørt!” Han hentede altid sin inspiration i Norden, og han var særligt optaget af at indfange og gengive lyset, tågen og vejrets
evige skiften. Dette udtrykte han via en række forskellige kunstformer – oliemalerier, træsnit, pasteller, oliekridt, blyantstegninger, koldnålsraderinger og monotypi. Han udgav endvidere 3 bøger.

Svend Aage Madsen gennemførte adskillige studierejser til Færøerne, Norge, Sverige og Finmarken. 

Han er repræsenteret i samlinger i 6 verdensdele.

Svend Aage Madsen – PR-Foto

Svend Aage Madsens billede – PR-Foto

Svend Aage Madsens billede: Grønt fjæld – PR-Foto

Kirke ved fjæld – af Svend Aage Madsen – PR-Foto

 

Albert Bertelsen (1921-2019) Billedkunstner.
Albert Bertelsen var aktiv udøvende kunstner til det sidste. Albert spændte vidt, han skildrede naturen, huse og gårde, og han frembragte finurlige personskildringer – originaler og særlinge så han det fine ved, og gengav dem kærligt i sin kunst. Han så også skønheden i en rusten skrue i et frønnet bræt eller
de fineste detaljer i en sten. Han udtrykte sig ofte i oliemalerier, men har også arbejdet med andre udtryksformer som tegninger, oliekridt, aquatinte og kul.

Albert er repræsenteret på en række museer og samlinger i Norden.

Albert Bertelsen – PR-Foto

Kunstværk af Albert Bertelsen – PR-Foto

Albert Bertelsens portræt af en franskmand – PR-Foto: Galleri Sam