Kulturskolens nye sæson sætter fokus på fællesskaber og livsglæde

”Man føler sig bare sådan…hjemme”. Det var meldingen, da en elev skulle sætte ord på sin tilknytning til Kulturskolen i forbindelse med en brugerundersøgelse. Hensigten var at undersøge, hvad der, fra brugersynspunkt, er tiltrækkende ved at gå til enten musik, sang, billedkunst eller dans, og eleven uddybede sin udtalelse med, at eleverne på holdet kan snakke med deres lærer om alle mulige ting. Dette udsagn og mange flere satte gang i en ny retning på Kulturskolen, hvor der nu arbejdes på at skabe inspirerende miljøer omkring undervisningen. – At vores elever skal føle sig godt tilpas, har vi naturligvis altid haft til hensigt, siger kulturskoleleder Per Weile Bak, som netop har skudt tilmeldingen til Sæson 2021/22 igang, og han fortsætter, – Det er blevet tydeligere for os, hvor meget fællesskaberne er nøglen til bedre læring. Vi kender vist alle det stimulerende i at have nogle at dele vores passion med, og det har vi valgt at sætte større fokus på, siger han.

Kulturskolens brugerundersøgelse viste, at venskaberne blandt eleverne er betydningsfulde – PR-Foto: Billund Kulturskole

Velkommen i klubben
På Kulturskolen har man allerede barslet med en kulturklub, hvor alle elever, uanset om de går til eneundervisning eller på hold, kan møde andre, der har smag for at blive bedre til deres interesse. Kulturklubben er blot den første af flere tiltag, som er på tegnebrættet, og souschef Casper Jensen glæder sig til mere af det gode i den kommende sæson. – Vi kender det bl.a. fra LEGOLAND Billund Garden, at samværet udenfor undervisningen også er en meget stor del af drivkræften og grunden til, at mange bliver ved, lige til de flytter fra kommunen for at studere. Den glæde vil vi gerne formidle til så mange som muligt i Kulturskolen, siger han.

Dans – nu på to ben
I Kulturskolens kommende sæson sker der også udvidelser på danse-området. Den velbesøgte balletskole får følgeskab af moderne dans som fag. Her er der vel at mærke ikke tale om vals og cha cha cha, men om at bruge kroppen kreativt og alsidigt til at udtrykke historier og følelser til mange slags musik. Per Weile Bak er meget tilfreds med denne udvidelse på danse-feltet. – Efter at vores ballet-afdeling nu er blevet velfunderet over nogle år, synes vi, at tiden er inde til at udbyde endnu en betydningsfuld facet af danse-faget, siger han og fortsætter, – Der er bestemt ikke tale om enten eller men både og. Man kan sagtens gå til begge former for dans i løbet af ugen, for de supplerer hinanden virkelig godt, pointerer han.   

Seriøst vil med billedkunst
For de male- og tegne-interesserede er der et nyt tilbud til dem, som virkelig vil give den gas. I billedkunst-afdelingen udvides der med et hold for dem, som virkelig har interesse i at dykke ned i kunstens forskellige teknikker og færdigheder. Dette hold bliver en pendant til Kulturskolens tiltag for særligt tegne-interesserede, og dermed er det nye hold samtidig en udvidelse af institutionens talent-arbejde.

Der kan læses meget mere om Billund Kulturskolens afdelinger og fag på www.billundkultur.dk, og tilmeldingen er åben nu.

På Kulturskolen har lederen lige en sidste pointe om meningen med det hele. – Når vi til august slår dørene op til en ny sæson, så handler det ikke kun om at træne piruetter, akvarel eller skalaer. Der gives også plads til at træne samarbejde, empati, åbenhed, spontanitet – og modet til både at fejle og sejre. Værktøjer, der ruster os til at håndtere livets udfordringer, siger han og fortsætter, – Derfor stræber vi efter, at blot en enkelt sæson hos os skal sætte et positivt aftryk for livet.  Det er vejen til de gode minder, slutter Per Weile Bak i en pressemeddelelse.