Skolevægring & udsatte elever: Vi SKAL bruge det, vi har lært fra nedlukningen

Danmark åbner op, og børn myldrer tilbage i skole. Eller de fleste gør. Børn med skolevægring er stadig hjemme, og for dem er genåbningen ikke nødvendigvis en god ting. For nogle af de børn oplevede under Corona for første gang i lange tider at være en del af fællesskabet. At skolen rakte ud og mødte dem, der hvor de er – hjemme.

-”Flere forældre til elever med skolevægring fortæller, hvordan deres børn igen var en del af både det faglige og sociale og fællesskab med klassen. Skolerne og alle os, der arbejder med udsatte elever, skylder de forældre og børn ikke bare at gå tilbage til, hvor vi slap inden nedlukningen. Derimod skal vi kigge på, hvordan vi forsat kan få de elever med, som ikke kan komme i skole.”, siger Janne Svensgaard, der er skolevægringsspecialist i Fonden Drive.
Nogle ting fungerer bedre online

Fonden Drive arbejder med børn med særlige behov. Gennem forskellige tilbud arbejder de på at forbedre betingelserne for læring og udvikling for alle børn. Og der er helt sikkert flere ting fra nedlukningen, de tager med sig i det videre arbejde:
– ”Under Corona-nedlukningen tilbød vi online trivselsforløb til børn med forskellige vanskeligheder. Og selvom det til at starte med var en udfordring at tænke vores arbejde ind i helt nye rammer, viste det sig hurtigt, at rigtig mange ting fungerede godt online. Ja nogle ligefrem bedre. Derfor er der også flere elementer, vi helt naturligt vil inddrage i kombination med vores almene praksis”, fortæller Janne.

En pause fra skolepres
Janne Svensgaard har mange års erfaring i arbejdet med skolevægring. Hun ved, hvad der virker i praksis, når elever skal i trivsel og tilbage til skole. Derfor var hun heller ikke overrasket over, at flere af de elever, hun til daglig arbejder for at hjælpe, faktisk ikke var dem, der led allermest i fjernundervisning og hjemmeskole:
-”Flere elever med skolevægring nød godt af den ”pause” fra presset om at komme i skole, som nedlukningen jo var. Derudover mødte skolen pludselig eleverne på deres banehalvdel – altså hjemme – og det er vigtigt i arbejdet med skolevægring”, siger Janne.
At blive mødt på egen banehalvdel

I de online trivselsforløb oplevede Fonden Drive, hvordan online samvær faktisk fungerede rigtig godt med nogle elever. Frederikke Nygaard, som også er skolevægringsspecialist og var med til at køre forløbene, fortæller:
-”Voksne var på lige fod med eleverne på en anden måde end normalt – ja faktisk i en arena, hvor de ofte er mere erfarne end os voksne. Det fungerede enormt godt. Med én af vores elever spillede vi forskellige spil, og inddrog elementer fra den kognitive terapi i kombination med konkurrence, fordi det var en af hans motivationsformer.”, siger Frederikke.

Frederikke fortæller videre, hvordan den pågældende dreng rykkede enormt meget i forløbet, og at både drengens far og lærer har fortalt, at de aldrig har set ham så motiveret for skole.
– ”Det er jo fantastisk at opleve, når en elev vokser og udvikler sig i de rigtige rammer. Vi fik arbejdet med mange af de samme ting, vi normalt gør i forløb med elever. Fokus var stadig på samskabelse, leg og motivation. Men i nye rammer.”, siger Frederikke.

Man kan sagtens spille Ludo online!
Og hvad har de så lært?
-”Vi har tidligere benyttet os af fx virtual reality i forbindelse med skolevægring, så vi vidste, at det virtuelle kunne noget særligt. Men her så vi, at samskabelse og relationsskabende aktiviteter med et kreativt twist sagtens kan fungere online. For nogle elever kan det endda virke mindre farligt, og man kan hurtigere skabe tillid. For vi er alle hjemme – og dermed på lige fod. Barrierene blev sænket hurtigere. Det samme gjaldt forældresparring, som også fungerede godt online. Fx også med et sæt skilsmisseforældre, som kunne sidde i hver deres trygge hjem og tale med os.”, fortæller Janne.
Frederikke nikker og tilføjer grinende:
-”Ja, vi lærte også, at man kan sagtens simultan-spille Ludo på tre forskellige fysiske plader!”.
Begge er de enige om, at der klart er fordele ved at tage elementer at samværet og behandlingen af et barn med fx angst eller skolevægring online. Derfor mener de også, det er et must, at det, alle fagpersoner har lært under nedlukningen, kommer elever med skoleværing og andre problematikker til gode nu, når Danmark er åbnet op igen.

PR-Foto: Stock – foden drive

Kort om Skolevægring
• Skolevægring er, når elever er modvillige over for at komme i skole og føler emotionelt ubehag
• Skolevægring er ikke det samme som pjækkeri. Et barn, der lider af skolevægring vil typisk gerne i skole, men kan af forskellige grunde ikke.
• Skolevægring er lige udbredt blandt piger og drenge
• I Danmark skønnes det, at omkring 5 % af alle børn rammes af skolevægring.

Kort om Fonden Drive
Fonden Drive i Billund er en not-for-profit organisation, der er eksperter på børn med psykiske udfordringer og diagnoser. Drive har bl.a. et skolevægringstilbud, som hjælper de børn, der ikke kan komme i skole. Derudover hjælper Drive elever, der går i almen skole, men har brug for en specialiseret indsats i et stykke tid. I tillæg åbner fonden til august dørene op til helt nyindrettet skole i Billund skriver drive i en pressemeddelelse.