Dansk Folkeparti har tre kandidater til kommunevalget 2021

Til venstre: Mogens Jørgensen, i midten Per Nyhus og til højre Bjarne Jensen - PR-Foto

I mandags havde Dansk Folkeparti Billund generalforsamling og opstillingsmøde på Ungdomsgården i Grindsted.

Der var rigtig pænt fremmøde trods restriktioner. Warlye Jochumsen styrede slagets gang som dirigent.  Efter formandens beretning var der valg af formand. Laila Poulsen blev enstemmigt genvalgt. Der var valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Tage Poulsen blev genvalgt. Ligeledes blev Else Poulsen genvalgt. Bjarne Jensen ønskede ikke genvalg, i stedet kom Bjarne Gamborg Hansen ind i bestyrelsen.

Til opstillingsmødet af byrådskandidater var der tre der meldte sig:  Per Nyhus, Bjarne Jensen og Mogens Jørgensen. Efter alle tre havde præsenteret sig selv var der afstemning.

En enig bestyrelse valgte at pege på Per Nyhus som spidskandidat. Dette blev enstemmigt vedtaget af salen. Der var så valg af anden- og tredjepladsen. Her blev  Mogens Jørgensen valgt på andenpladsen og Bjarne Jensen på tredjepladsen.

Bestyrelsen er bemyndiget til at tilføje flere kandidater til listen der lukkes den 27- August 2021.

Nuværende byrådsmedlemmer sluttede af med at fortælle hvad der røre sig i de udvalg de sidder i. En god aften sluttede med formandens tak for god ro og orden.