Unges stemmer har bragt liv og nye perspektiver ind i byrådsarbejdet

PR-Foto: Billund Ungdomsskole

Billund Ungdomsskole forbereder afslutningen på det seneste succesprojekt ”I Politisk Mesterlære”.

17 unge i Billund Kommune har i de sidste tre måneder erfaret de politiske processer på beslutningernes højborg, mens 17 byrådspolitikerne har nydt unges nysgerrighed og interesse for nærdemokratiet.

Det er præcist det Billund Ungdomsskoles projektet ”I Politisk Mesterlære” har haft som formål.    

På baggrund af forskellige praksisnære politiske aktiviteter har unge haft mulighed for at gøre sig erfaringer med, hvad det lokalpolitiske liv egentlig er for en størrelse, og hvorledes rådhusets medarbejdere får ført de politiske beslutninger ud i livet. Byrådsmøder, udvalgsmøder, forberedelse af dagsordener og eventuelle punkter, der skal forberedes, har blot været et lille udsnit af aktiviteterne.

PR-Foto: Billund Ungdomsskole

Projektet har vist mange spændende perspektiver omkring unges interesse for de politiske processer, der viser veje ind i fremtidens projekter og visioner for unges deltagelse i demokratiet i Billund Kommune.

”Vi ønsker naturligvis at understøtte den gode udvikling og interesse, vi har kunnet mærke hos de deltagende unge i projektet. Det betyder, at vi allerede i efteråret tager hul på nye spændende projekter, der forener unge og demokratiet. Vi ønsker med arbejdet, at de unge får modet til at bruge forestillingsevnen og dømmekraften i en vekselvirkning i demokratiets tjeneste fremadrettet. Helt konkret arbejder vi henimod etableringen af et børne- og unge byråd i en eller anden form, der er skabt for og af børn og unge.  Derudover har vi fået gode tilkendegivelser fra de politiske mentorer. Hvem ved – måske har politikerne også gode ideer, vi skal have bragt i live”, siger projektleder i Billund Ungdomsskole Mette Nørtoft Hedeager i en pressemeddelelse.

Mandag den 21. juni 2021 afrundes projektet ”I Politisk Mesterlære” på Rådhuset med en afslutningsseance fra kl. 16 – 19, hvor de unge mentees og deres byrådpolitiske mentorer binder den afsluttende sløjfe på et fantastisk og lærerigt forløb – I Politisk Mesterlære 2021 .