Mere ”vild” og blomstrende natur ved Ribersvej

Foto fra borgermøde - Foto: Billund Kommune

Flere blomster og bier var temaet, da Billund Kommune sidst i april inviterede naboerne til det rekreative område ved Ribersvej i Grindsted til møde. Efter endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalg vil flere af de input, som både borgerne og kommunen fremsatte på mødet, nu blive omsat til en mere natur- og klimavenlig drift.

Fra græsplæne til oplevelsesrig blomstereng
Indtil nu er det cirka 55.000 kvadratmeter store parkområde ved Ribersvej blevet plejet som almindelig græsplæne. Det ønsker Billund Kommune at ændre:

”Vi tror på, at de tiltag, som områdets naboer og kommunen i fællesskab er kommet frem til, vil skabe endnu bedre oplevelser for både børn og voksne. Fremover vil der eksempelvis ikke længere kun blive klippet beplantning langs de etablerede stier men også skabt nye stier i uklippede arealer, så man kan komme helt tæt på blomster, urter og insekter”, udtaler formand for Teknik og Miljøudvalget Per Nyhus.

 

De fleste steder i det rekreative område vokser der beplantning eller træer imellem de offentlige græsplæner og de private villahaver. Hvor det ikke er tilfældet, vil der blive klippet langs skel. Alle tiltagene spiller ind i kommunens nye naturstrategi og visionen om Børnenes Hovedstad.

Plads til leg, læring og fugleliv
”Også på naturområdet vil vi gerne give mulighed for læring gennem leg. Blandt andet derfor har vi fokus på at skabe mere natur i byerne. Den opgave vil vi gerne være fælles med borgerne om, og netop derfor var naboerne til det rekreative område ved Ribersvej inviteret til dialog om en mere natur- og klimavenlig drift med plads til lærerige oplevelser,” fortsætter Per Nyhus.

Kommunens udkast til den fremtidige drift, hvor græsplænerne slås på forskellige tidspunkter og generelt slås meget mindre end i dag, blev også fremlagt på mødet. Den form for mere natur- og klimavenlig drift giver mulighed for at etablere yngleområder for sommerfugle og bier. Sammen med en større blomsterrigdom vil det øge den biologiske mangfoldighed i området og give flere muligheder for at lege og udforske den bynære natur. Tilsvarende tiltag andre steder i kommunen har vist, at der med den nye driftsform også kommer et større fugleliv.

God dialog baner vej for mere natur
Mange af de fremmødte var imponerede over, hvor mange vilde dyr og planter der allerede findes i området. Og mens naboerne generelt hilser en mere vild og dyrerig natur velkommen ved Ribersvej, så udtrykte de samtidig ønske om, at området, der ligger op ad en af indfaldsvejene til Grindsted, fortsat skal fremstå pænt. Derudover ønsker borgerne at få flere blomster og blomstrende træer ind i området. Et ønske Billund Kommunes driftsafdeling ser frem til at kunne indfri med den nye naturvenlige drift.

Den nye driftsform af området ved Ribersvej er blot et af flere initiativer, som er afledt af Billund Kommunes deltagelse i konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune” udskrevet af miljøminister Lea Wermelin.

FAKTA: Danmarks VILDESTE kommune
92 Kommuner dyster om at blive Danmarks vildeste kommune. Miljøministeren inviterede den 5. februar 2021 alle landets kommuner til at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Dysten går ud på, at den enkelte kommune skal udvikle de bedste biodiversitetsplaner – og kun fantasien sætter grænser.

På papiret er det en konkurrence. Men det er meget mere end det. Det er en mulighed for, at vi sammen kan gøre Danmark vildere. Passe bedre på vores sommerfugle og vilde blomster. Og give en mere sprudlende, kriblende og levende natur videre til vores børnebørn.

I Billund Kommune arbejdes der bl.a. med følgende tiltag:

  • Vilde Virksomheder: Understøttelse af virksomhedernes agenda om af hjælpe naturen bl.a. i forhold til FNs verdensmål.
  • Søg Naturpuljen: En mulighed for ejere af værdifuld natur, som ønsker at pleje den.
  • Naturplejeteam – Vil du med ud og hjælpe naturen?: Bliv en del af en lille gruppe naturinteresserede, som mødes hver uge.
  • Vildere offentlige arealer
  • Lad grøftekanterne blomstre: Oplevelser og mangfoldighed.
  • Fjernelse af spærringer i vandløb: Lad fiskene vandre.