Egil Hvid-Olsen skifter præstejobbet i Grindsted ud med et i Bryndum-Vester Nebel pr. 1. oktober

Foto: René Lind Gammelmark

For godt ni år siden begyndte Egil Hvid-Olsen som præst ved Grindsted, Nollund og Urup Kirker.

Den 1. oktober starter Egil som præst i Bryndum-Vester Nebel Pastorat, hvor han får en enkelt præstekollega og en lille flok ansatte og et nyt menighedsråd. Egil skriver på Facebook at han glæder sig til i højere grad at have tid og ro til at varetage de grundlæggende præsteopgaver der er Gudstjenester, Kirkelige handlinger, undervisning og sjælesorg.

Egil har stadig tre måneder tilbage i Grindsted, og han når også at få konfirmeret resten af hans to konfirmandhold årgang 2020/2021.  Han fortæller samtidig at han har være imponeret over kirkegangen i Grindsted samt de to landkirker Nollund og Urup. Det har været lærerigt at være præst i Grindsted, Nollund og Urup.

Egil Hvid-Olsen er formand for Integrationsforeningen Kontakten i Grindsted og Café Jydepotten, og her skal der findes en nye formænd der skal afløse Egil.