Badning i Kvie Sø frarådes stadigvæk

Foto: Varde Kommune

I forbindelse med den generelle klassificering af badevandet rundt i Danmark har Miljøstyrelsen lavet forskellige klasser hvor man bedømmer badevandet på.

I den forbindelse kigger man tilbage på en fire-årig periode for at se hvordan det er gået med vandkvaliteten. Her har Varde Kommune som Kvie Sø hører til, klassificeret Kvie Sø til ringe, hvilket betyder at kommunen skal fraråde badning i søen. Sådan en klassificering gælder  hele badesæsonen.

Varde Kommune foretager løbende kontrol af vandet i Kvie Sø, og nu er der en alge-opblomstring i søen der betyder at man også derfir fraråder badning i søen.

Allerede sidste år gik Varde Kommune i gang med en undersøgelse for at finde kilden til den forurening der er i Kvie Sø. Kvie Sø er en sø der er opstået fra grundvandet, og der er ikke nogle tilløb til søen. Der har blandt andet været en dykker nede for at tjekke for tilløb til søen.

For omkring 20 år siden lukkede Ribe Amt alle dræntilslutninger til søen, for at undgå der kom flere næringsstoffer i søen.

Varde Kommune får i øjeblikket en del henvendeler fra borgere, og derfor er kommunen igang med at undersøge om de kan finde en årsag til den fortsatte forurening. Klaus Bertram Fries der er centerleder for Teknik og Miljø ved Varde Kommune  fortæller til Netavisen Grindsted at han gerne vil høre fra borgerne, hvis de har oplysnigner der kan hjælpe med at finde årsagen til forureningen.  Varde Kommune har tlf.  79 94 68 00.