Vi skal sortere mere: Sådan bliver løsningen i Billund Kommune

Foto: René Lind Gammelmark

Husstande i Billund Kommune sorterer allerede affald i syv typer, men fremover kræver Miljøministeriet, at affald skal sorteres i 10 typer. Billund Kommunes nye affaldsplan for de næste 12 år viser, hvordan den lokale løsning bliver.

Vi skal mindske spild, genanvende mere og forbrænde mindre affald, end vi gør i dag. Sådan lyder de overordnede mål for Affaldsplan 2021-2033, som byrådet har sendt i offentlig høring frem til den 23. august.

I Billund Kommune genanvender vi allerede en stor andel af affaldet fra både husholdninger, genbrugspladser og virksomheder, men i 2020 indgik Regeringen og et bredt flertal i Folketinget en aftale om en klimaneutral affaldssektor i 2030. Her skal alle danskere til at sortere affald i flere dele. Dengang lå det i regeringens beregninger, at det i gennemsnit ville koste hver husstand 55 kroner ekstra om året.

Ifølge Dansk Affaldsforening er det helt urealistisk og deres vurdering er, at merprisen bliver mindst 550 kroner om året pr. husstand. For det koster penge at sætte affaldscontainere ud til hver husstand og tømme dem.

En del af aftalen betyder, at man i hele Danmark skal sortere sit affald i 10 typer. Det er op til den enkelte kommune, hvordan man gør det, men man skal gøre det.

I dag sorterer husstande i Billund Kommune affald i syv forskellige typer, men i fremtiden vil også tekstil, drikkekartoner (mælke- og juicekartoner) og farligt affald blive afhentet på matriklen. Det betyder, at borgere i enfamiliehuse fra 2023 modtager en ekstra genbrugsbeholder, mens borgere i etageejendomme, rækkehuse og sommerhuse vil kunne skabe fælles affaldsløsninger, som flere kender det fra i dag.

”Vi arbejder hårdt på at skabe den bedste løsning på en bunden opgave om, at man skal sortere i 10 typer affald,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Per Nyhus.

Billund Kommune har blandt andet indsamlet affald fra en række enfamiliehuse for at undersøge, hvor meget affald en almindelig husstand producerer af de forskellige typer affald, og hvor meget affaldet fylder i genbrugsbeholderen. Det er sket for at sikre, at der bliver valgt den løsning, der giver mest mening for borgere med vores affaldsvaner.   

Økonomi

Den nye husstandsindsamling betyder, at politikerne skal tage stilling til meromkostninger til indkøb af blandt andet nye spande til affaldsindsamling. Inden den nye ordning går i gang, vil politikerne behandle et detaljeret investeringsbudget og afledte driftsudgifter.

”Vi har valgt en affaldsplan, som opfylder de nationale krav. Det er en skal-opgave, og vi er opmærksomme på, at det ikke kommer til at koste mere, end det behøver. Men fordi vi skal opfylde de nationale krav om mere genanvendelse, kan vi ikke undgå, at det kommer til at koste mere, end det gør i dag,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Per Nyhus i en pressemeddelelse fra Billund Kommune.

For en typisk husstand vil meromkostningerne være på omkring 500 kroner om året. De konkrete økonomiske konsekvenser er fortsat uvist, da det endnu ikke er besluttet, hvordan den nye indsamlingsordning endelig udformes. Den samlede stigning i affaldsgebyret sker fra 2022. 

 

Vejen til en grønnere fremtid

Affaldsplanen består af fire temaer, som danner rammerne for den overordnede vision om at opnå 65 % genanvendelse i 2035. De fire temaer er:

  • Affaldsforebyggelse, direkte genbrug og øget genanvendelse
  • Erhvervsaffald
  • Kommunikation, dialog og undervisning
  • Kommunen som virksomhed

Man kan læse affaldsplanen på www.billund.dk/affaldsplan, hvor der også er information om, hvordan kommentarer kan indsendes i høringsperioden frem til den 23. august. Der er også en kortere pixi-version, som giver et overordnet indblik i affaldsplanen.

Billund Kommune vil frem mod 2023 løbende informere om ændringer i indsamlingen af affald.

 

FAKTA

  • Husstandsindsamling af tekstiler forventes igangsat i 2022
  • Alle kommunale institutioner skal sortere genanvendeligt affald fra 2021/2022
  • Fra 2023 får alle boliger en kasse til farligt affald

De ti typer affald er restaffald, madaffald, glas, metal, plast (hård og blød), pap, papir, farligt affald, tekstil og drikkekartoner