Mejseparken fylder 20 år

Mejseparken - Foto: René Lind Gammelmark

Den 14. juli fejer Mejseparken 20 år.

Foto: René Lind Gammelmark

For omkring 22 år siden blev initiativet til Mejseparken taget. Der var en gruppe borgere der havde nedsat et udvalg fordi de godt kunne tænke sig et sted hvor de kunne bo på deres ældre dage.  En af dem var Esther Nielsen der boede i et større parcelhus på Jyllandsgade og hun var lidt træt af af bo i det store hus. Hun havde tidligere boet på Bekkasinvej, og vidste derfor at der var et stort område der bare lå som mark der hvor Mejseparken i dag er bygget.

Udvalget henvendte sig til daværende borgmester i Grindsted Kommune, Poul Køppen der synes det var en rigtig god idé, for der var ikke noget lignende i Grindsted.

Herefter arbejdede udvalget videre og en bestyrelse blev sammensat. Herefter kunne man så gå i gang med at finde ud af hvem der ville være interesseret i at flytte i Mejseparken, og her var det ejendomsmægler Erling Nielsen der skulle stå for salget af de i alt 22 huse med samme antal rum men tre størrelser. Vi fandt en revisor i Hatting, der sørgede for at få en advokat fra Åbenrå, der vidste en hel del om hvordan sådan noget som Mejseparken skulle skrues sammen, for det er meget specielt.  I Mejseparken ejer vi selv vores huse, der ligger på en lejet grund. Grundene og fælleshuset er andelsejet, men af husejerne selv.  Der er kun to steder i Danmark det er lavet på denne måde fortæller bestyrelsen. Det var også advokaten fra Åbenrå der stod for at få udarbejdet vedtægerne i Ejerforeningen.

Bestyrelsen i Mejseparken: Ingolf Bang, Gudrun Larsaen, Anna Margrethe Pedersen, Esther Nielsen, Sonja Lund.

Formænd gennem tiden
Den første formand var K.E. Kristensen, og efter ham blev det Børge Andersen der var formand i 5 år mens byggeriet stod på. Efter 5-års afleveringen, blev der valgt ny formand som er Sonja, og hun har haft formandsposten lige siden. 

Den gang vi skulle i gang, var det lidt svært at sælge huse, så derfor kom K.E. Kristensen aldrig til at bo i Mejseparken, da han ikke kunne sælge sit hus. Både Erling Nielsen og Marna Brunebjerg havde også købt et hus for der skulle være solgt 17 huse på forhånd inden projektet kunne sættes i gang. Både Erling Nielsen og Marna Brunebjergs huse blev solgt videre til anden side.

Murerarbejdet blev udført af Murerfirmaet Børge Larsen, og bestyrelsen har stor ros til Jens Johannessen der var murerfirmaets kontaktperson. Tømrerarbejdet blev udført af Junge Byg.  En anden af vores gode samarbejdspartnere igennem tiden har været Sparekassen, der nu hedder Vestjysk Bank. De støttede godt op om projektet.

Bestyrelsen
Formand Sonja Lund
Næstformand Ingolf Bang
Sekretær Esther Nielsen
Kasserer Anna Margrethe Pedersen
Suppleant Gudrun Larsen

Det er billigt
I øjeblikket betaler man 1.224 kr. pr. måned til fællesudgifterne (fællehus og ejerforeningen). Det er det samme beløb vi har betalt i alle årene. Det var Erling Nielsen der regnede den pris ud, og det har han gjort godt, for vi sparer også lidt op. Det er ud af de 1.224 kr. der bliver betalt ejendomsskatter, kloak, renovation og husejerforsikring for alle husene, men bestyrelsen har overvejet at sætte prisen lidt ned, da der er overskud.

Arbejdsplan
Der er lavet en arbejdsplan, som er sendt ud til alle beboerne, der så har meldt tilbage hvilke opgaver de ville påtage sig. Det er f.eks. rengøring af vinduer og lamper indvendigt i fælleshuset, vinduer udvendigt, støvsugning og gulvvask  i køkken og sal, afkalkning af kaffemaskine, afrimning af fryser, rengøring af opvaskemaskine, græsslåning, bekæmpelse af myrer , diverse småreparationer, flaghejsning mv.  På den måde kan vi holde fællesudgifterne nede fortæller bestyrelsen.

Høj gennemsnitsalder
Gennemsnitsalderen i Mejseparken er over 80 år. Man kan først flytte ind når man er over 50 år gammel, og man må ikke have hjemmeboende børn og husdyr. Der er tit der er besøg fra hjemmeplejen, for selvom vi har et stort sammenhold, så hjælper vi ikke hinanden med pleje og rengøring fortæller bestyrelsen.

Fælleshuset er samlingspunkt
Hver tirsdag formiddag kl. 10 er der formiddagskaffe, hvor foreningen betaler kaffe og rundstykker. Efter formiddagskaffen er der kl. 11 nogen der spiller stigegolf. Om torsdagen bliver der spillet bob og kort i vintersæsonen.

I fælleshuset er der etableret højttaleranlæg og teleslynge.

Husejerne i Mejseparken kan leje fælleshuset hvor der er en festsal for kun 150,- kr. så de her kan holde mindre fester, fødselsdage mv. Har man brug for et gæsteværelse kan man leje gæsteværelset i fælleshuset for den lave pris af 50,- kr.  Det giver god mening da vores huse ikke er så store.

Julefrokost og Sommerfest
Hvert år holder foreningen en julefrost for beboerne i Mejseparken, ligesom der bliver holdt en sommerfest hvor vi får grillkyllinger. 

Jubilæumsfest
I år er sommerfesten blevet udskiftet med en jubilæumsfest som bliver afholdt den 14. juli, hvor vi starter med flaghejsning og sang kl. 14.30, hvorefter vi døber de nyanskaffede robotplæneklippere, vi får kransekage og champagne, hvorefter vi hyggetaler lidt og synger.

Kl. 17.30 er det tid til jubilæumsmiddag, og man medbringer selv drikkevarer. Herefter er der kaffe og dessert, og til sidst afsluttes festen med fællessang.

Foto: René Lind Gammelmark