Hver tredje boligejer ved ikke om deres forsikring dækker vandskader

Det våde sommervejr ser ud til at vende retur i weekenden, og har du ikke styr på, om din forsikring dækker vandskader på din bolig, er du ikke alene. En ny undersøgelse viser nemlig, at ca. hver tredje boligejer ikke ved, om deres forsikring dækker vandskader. Bekymrende lyder det fra

Sommermånederne er højsæson for skybrud og kraftige regnskyl, og det har danskerne i høj grad kunne mærke her i slutningen af juli. Nu ser det våde vejr ifølge DMI ud til at fortætte ind i den første weekend i august, og det er derfor vigtigt at sætte sig ind i, hvordan du som boligejer er dækket ved eventuelle vandskader.

En ny befolkningsundersøgelse lavet for Codan viser nemlig, at ca. hver tredje danske boligejer faktisk ikke ved, hvordan forsikringen dækker, hvis de skulle være så uheldige at blive ramt af en vandskade som følge af oversvømmelse.

”At så mange boligejere ikke kender deres forsikringsdækning er stærkt bekymrende. For det betyder desværre, at disse boligejere ikke får foretaget de skadeforebyggende tiltag, som er relevante i skybrudssæsonen. Derfor kan de ende med ubehagelige overraskelser, hvis uheldet er ude,” lyder det fra Henrik Bundgaard, skadedirektør i Codan, som uddyber:

”De fleste standard husforsikringer dækker eksempelvis ikke vandskader, hvor vandet siver ind gennem revner og utætheder i boligen. Dette kan ske som en følge af tilstoppede afløb eller regnvand,” siger han.

Uheldet har været ude denne sommer

Hos Codan har sommerens kraftige regnskyl betydet en stor stigning i antallet af henvendelser til skadeafdelingen.

”Vi sidder klar til at hjælpe, og vi har ovenpå de mange kraftige regnskyl i slutningen af juli hjulpet tæt på dobbelt så mange kunder vedrørende skader på bygninger, som vi plejer. Her drejede ca. 80% af sagerne sig om vandskader eller var relateret til vandskader,” siger Henrik Bundgaard og forsætter:

”Derfor vil jeg kraftigt anbefale, at man danner sig et overblik over, hvordan ens forsikring dækker mod vandskader på indbo eller på boligen, og endnu vigtigere hvordan man kan undgå skaderne, før regnen skyller ind over dørtrinnet. Det hjælper vi naturligvis gerne med at skabe overblik over,” siger Henrik Bundgaard.

Sådan dækker hus- og indboforsikringer typisk ved oversvømmelser og vandskader

  • Typiske husforsikringer dækker vandskader efter voldsomt skybrud, hvor vandmængden er så kraftig, at det stiger op gennem afløb eller oversvømmer boligen (så længe afløbene er vedligeholdt og ikke tilstoppede).
  • Der er tale om skybrud, når der falder mindst 15 mm regn i løbet af højst 30 minutter eller mindst 30 mm regn pr. døgn. Beskadigede ejendele vil i sådanne tilfælde typisk være dækket af din indboforsikring.
  • De fleste husforsikringer og indboforsikringer dækker ikke vandskader som følge af indsivende vand fra revner eller utætheder i boligen, opstigende grundvand eller kloakvand fra afløb, der er tilstoppede, underdimensionerede eller ikke vedligeholdt. I Codan kan man med både husforsikringen og indboforsikringen tilkøbe dækning for vandskader.
  • Forsikringen dækker ikke oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre det er en direkte følge af skybrud.
  • Den specifikke dækning kan du finde i din forsikringspolice eller ved at ringe til dit forsikringsselskab.

Gode råd om skybrud

På Codans hjemmeside er der samlet en række gode råd til før, under og efter et skybrud, og handyman Erik Peitersen hjælper dig yderligere med at indrette dit kælderrum, så du kan undgå de værste vandskader. Du kan også tilmelde dig Codans gratis sms-service, som varsler om ekstremt vejr, hvor du bor.

Nøgletal fra Codans befolkningsundersøgelse

  • 31 pct. af de danske boligejere svarer, at de ikke ved, om deres forsikring dækker, hvis de får en vandskade som følge af oversvømmelse på deres bolig
  • 62 pct. af de danske boligejere svarer, at deres forsikring dækker, hvis de får en vandskade som følge af oversvømmelse på deres bolig
  • 8 pct. af de danske boligejere svarer, at deres forsikring ikke dækker, hvis de får en vandskade som følge af oversvømmelse på deres bolig

Om befolkningsundersøgelsen:

Codan har gennemført en befolkningsundersøgelse om danskernes holdninger til bolig og vejrskader. Analysen baserer sig på cirka 2.000 webinterviews af danske boligejere indsamlet via Epinion i perioden 20. maj – 16. juni 2021. Undersøgelsen er vægtet på køn, alder, region og boligtype, således undersøgelsen er repræsentativ for de danske boligejere. Codans skadedirektør i en presse meddelelse.