Røgfri skoletid: Sejr for unges sundhed

Foto: PIxabay.com

Når tusindevis af gymnasie- og erhvervsskoleelever tager hul på et nyt skoleår, bliver det til en skoledag helt uden røg og tobak. Ifølge ny lov skal skoletiden være røgfri på alle ungdomsuddannelser. Rektorer og direktører bakker talstærkt op om de nye regler, som ifølge Kræftens Bekæmpelse vil ændre rygekulturen på skolerne.

Når eleverne på landets gymnasier og erhvervsskoler i denne uge møder efter ferien, så er det slut med at tænde en cigaret, dampe på e-cigaretten eller lægge et stykke snus op under læben i løbet af skoledagen.

Røgfri skoletid på ungdomsuddannelser er et lovkrav fra 31. juli, og det gælder alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – både på skolens område og uden for matriklen. Det glæder Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse:

– Det er en kæmpe sejt for unges sundhed, at alle ungdomsuddannelser nu får røgfri skoletid. Vi ved, at rygning mange steder er et socialt samlingspunkt for eleverne, og at en del unge begynder at ryge eller ryge mere, når de starter på en ungdomsuddannelse. Det vil ikke være tilfældet, nu hvor røgen kommer ud af skoledagen.

En hel del ungdomsuddannelse har allerede indført røgfri skoletid på eget initiativ, men nu kommer der altså ens regler for alle skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

En gave til skolerne

Blandt rektorer og direktører på ungdomsuddannelser er der stor opbakning til lov om røgfri skoletid. En rundspørge på landets ungdomsuddannelser viser, at knap 9 ud af 10 ledere hilser loven velkommen. En af dem er Jesper Østrup, direktør på Roskilde Tekniske Skole:

– Loven om røgfri skoletid er en gave til skolerne. Vi har efterspurgt fælles regler længe, for når vi har en lov, der gælder alle, så er der ikke noget at diskutere, siger han.

Eleverne på Roskilde Tekniske Skole er allerede informerede om de nye regler, og skolen står klar til at hjælpe, hvis nogen har behov for hjælp til rygestop. Det samme gælder skolens ansatte, da det er besluttet, at den røgfri skoletid skal gælde alle som færdes på skolen.

Mange steder gælder reglerne også ansatte

En del ungdomsuddannelser gør som Roskilde Tekniske skole, og lader reglerne gælde de ansatte, der ellers ikke er omfattet af loven. Ifølge undersøgelsen gælder det omkring 7 ud af 10 uddannelsessteder.

– Havde vi skrevet loven, så gjaldt den også for ansatte. Et eller andet sted er det et forkert signal at sende, at vi forbyder noget for elever, men ikke for ansatte. Desuden ved vi, at unge lærer af den adfærd, vi voksne har. Derfor er jeg glad for, at så mange på eget initiativ lader reglerne gælde også for ansatte, siger Jesper Fisker.

Han forudser, at røgfri skoletid vil betyde et dyk i andelen af unge, der ryger, og at også professionshøjskoler og andre uddannelsesretninger i fremtiden også vil få røgfri skoletid.

Om undersøgelsen 

Dataindsamling

Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde med Danske Gymnasier (DG) og Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG) udarbejdet spørgerammen. DG og DEG har stået for dataindsamlingen blandt deres respektive medlemmer. Det betyder, at undersøgelsen er besvaret af rektorer og direktører. Data er indsamlet i juni 2021 med en svarprocent på 62 pct. (140 ud af 225).

Resultater

Hvad er din holdning til røgfri skoletid?

 • Meget god ide/God ide = 89 %
 • Hverken god eller dårlig idé = 8 %
 • Dårlig idé/Meget dårlig idé = 4 %

Synes du, at den nye lovgivning om røgfri skoletid burde gælde både elever og ansatte?

 • Ja = 87 %
 • Nej = 11 %
 • Ved ikke = 2 %

Indfører din skole røgfri skoletid for både elever og ansatte?

 • Ja = 69 %
 • Nej = 6 %
 • Vi har allerede røgfri skoletid for både elever og ansatte = 20 %
 • Har ikke besluttet = 5 %

Oplever du, at der er opbakning til røgfri skoletid blandt de ansatte/underviserne?

 • I høj grad = 65 %
 • I nogen grad = 32 %
 • I mindre grad = 3 %
 • Slet ikke = 0%

Har I inddraget eleverne i at få skabt en ny pausekultur?

 • Ja = 76 %

Nej = 24 %