Grøn dag i Grindsted Kirke -og Ribe Stift

Privatfoto

Grindsted Kirke afholdt torsdag den 26. august 2021 Grøn dag, i samarbejde med Ribe Stift. en dag for alle kirkegårdsarbejdere, kirkegårdsledere og menighedsråd fra hele Ribe stift, der var 135 fremmødte. 

Privatfoto

Efter at biskop Elof Westergaard har stillet spørgsmålet i stiftet, “hvordan kan vi gøre vores kirke mere grøn og deltage aktivt i et bedre miljø?” har stiftet valgt at afholde en Grøn Dag i Grindsted Sogn, da Grindsted kirke har været og er til stor inspiration for mange sogne i stiftet. Programmet for dagen har varieret mellem forskellige oplæg indenfor af teoretisk karakter og vandringer på vores to kirkegårde, en dag hvor vi forholdt os til de danske kirkegårde som et Paradis eller en Kampplads. 

Dagen startede med et oplæg af Jeppe Rosenstand Køse og hans elever fra kunstskolen Arcus, hvor elevrene havde arbejdet med biodiversitet rundt ved kirkerne i Esbjerg, kunsten, malerier, fuglekasser, skulpturer osv. er udstillet i kirkehuset, hvor den kan nydes de næste uger.  Derefter havde Kirkeministeriets Kirkegårdkonsulent og landskabsarkitekt Mette Fauerskov et et oplæg om kirkegårdene og deres kulturværdi og sidst på dagen var der rundvisninger på begge kirkegårde ar vores egen kirkegårdsleder Ritva Pedersen og Biolog fra Naturfredningsforeningen Jan Pedersen , hvor der blev drøftet, hvorledes kirkegårdene kan være med til at løfte den danske biodiversitet.

Privatfoto

Vi har i Grindsted turde at tænke “ud af boksen” og tage miljøet, biodiversiteten med i vores tanker om hvad en smuk kirkegård er. Vi har to fantastiske kirkegårde, hvor alle omkring den både brugere og kirkegårdspersonalet er med til at løfte biodiversiteten. her i Grindsted er vores kirkegårde et åndehul, en oase mit i byens larmende trafik, et fristed for både mennesker og natur. Vi vil derfor arbejde endnu mere hen imod en stor variation af forskellige typer gravsteder, planter og miljøer på vores kirkegåde, så kirkegården bliver et fristed for alle i sognet skriver Næstformand Thomas Jakobsen på vegne af Grindsted Sogns Menighedsråd i en pressemeddelelse.

Privatfoto