Rasmus Møller Rathe opstiller til byrådet for Socialdemokratiet

Rasmus Møller Rathe - PR-Foto

Hvem er jeg?

Navn: Rasmus Møller Rathe

Alder: 34(35 21/6)

Bopæl: Grindsted (oprindeligt fra Herning)

Familie: Bor med min kone Anette og vores 3 skønne børn. En dreng på snart 7 og en pige på snart 4 år samt en pige på 1 år.

Beskæftigelse: Fysioterapeut i Kolding Sundhedscenter (Kolding Kommune)

Interesser: Familie, jagt og sommerhus

Erfaring: Har som sådan ingen politisk erfaring, men har været formand i forældrebestyrelsen i BUGV de sidste 4 år, så har herigennem snust lidt til arbejdet i specielt børneudvalget.

Mine mærkesager

  • At vi fortsætter udviklingen som Børnenes Hovedstad, og at det smitter af på hele kommunen.
  • Bedre sundhed for alle i kommunen. Her mere fokus på sundhedsfremme, forebyggelse, genoptræning og rehabilitering for alle borgere. Vil kæmpe for at vi får et kommunalt sundhedshus, hvor alle kompetencer kan samles og komme den enkelte borger til gavn.
  • Et værested for unge i alle byer. – Vi har brug for at fastholde de unge i kommunen, også i weekenderne. Så de skal have mulighed for at kunne mødes steder som ikke er parkeringspladser, parkeringskældre eller andre offentlige steder. Her skal der være mulighed for forskellige aktiviteter og fest.