Ungdomsgården i Grindsted er blevet solgt

Foto: René Lind Gammelmark

Der har været flere forskellige rygter i forbindelse med at Ungdomsgården i Grindsted lukkede.

Ejerne af Ungdomsgården, Østergade 16 i Grindsted skriver i en pressemeddelelse:

Det er en glæde, at vi nu kan præsenterer køberen af Ungdomsgården i Grindsted, René Heiselberg Gier. Bestyrelsen for “Den Selvejende institution KFUM & KFUK’s Ungdomsgård” indså i foret med de udsigter, der var for den fremtidige drift, at der måtte ske ændringer. Restaurationsdelen bidrog ikke tilstrækkeligt til ejendommens drift, hvorfor man valgte at afskedige alle lønnede medarbejdere.  Siden dette skete, har der været flere ting i spil, men da René Heiselberg Gier henvendte sig, og fortalte om sine visioner og planer om bygningens fremtid, mente bestyrelsen, at han ville være den rette ejer i de kommende år.

Bestyrelsen har hele tiden ønsket, at der fortsat var mulighed for at samles til forskellige arrangementer i lokalerne på Ungdomsgården, men det krævede en anden driftform. Det er derfor bestyrelsens håb, at man fra byen fremover også fremover vil gøre brug af lokalerne, skriver Aksel Lindhardt der er formand for Ungdomsgården i en pressemeddelelse.