Borgermøde om Grindsted-forureningerne

Foto: René Lind Gammelmark

Invitation til borgermøde om Grindsted-forureningerne.

Region Syddanmark og Billund Kommune har fornøjelsen af at invitere til borgermøde om Grindstedforureningerne.

Arrangementet foregår torsdag 30. september 2021 kl. 19.00-21.00 på Grindsted Gymnasium og HF, Tinghusgade 20, 7200 Grindsted.

På mødet vil Region Syddanmark give en status på de igangværende undersøgelser og projekter rundt om i byen. Der vil også blive fremlagt en køreplan for arbejdet frem mod en oprensning ved Grindsted Å i 2025.

Billund Kommune vil fortælle om baggrunden for de nye anbefalinger vedrørende havevand i Grindsted Syd.

Der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne, og man kan også foreslå emner til den efterfølgende cafébordssnak med fagfolk fra kommunen og regionen.

Caféerne vil hver især have en tematisk overskrift som fx havevand, Grindsted Å og Grindsted gl. losseplads.

Arrangementet er gratis. Af hensyn til forplejning og lokale er tilmelding dog nødvendig. Man kan tilmelde sig og foreslå emner til cafébordssnak ved at sende en mail til: tilmelding@billund.dk med angivelse af antal deltagere. Tilmeldingsfrist er fredag 24. september klokken 12.00.