Region Syddanmark og Billund Kommune havde borgermøde om Grindstedforureningerne

Foto: René Lind Gammelmark
Af Marianne Thorø
 
Små 200 borgere var torsdag aften på plads i festsalen på Grindsted Gymnasium, hvor Region Syddanmark og Billund kommune sammen afholdt borgermøde for at informere om og give en status på arbejdet med at rydde op efter generationsforureningen fra Grindstedværket.

Foto: René Lind Gammelmark

 
Flere udtrykte bekymring for hvorfor der ikke er lavet undersøgelse af en evt forurening under Østbyen, men her var regionens forklaring at man ikke ser nogen grund til at undersøge Østbyen, da der ikke har været meldinger eller vidneberetninger om at der skulle være dumpet affald fra Grindstedværket i den del af byen.
 
Nogle borgere kunne heller ikke forstå hvorfor man ikke fra regionens side som det første valgte at standse skaden, så at sige, fra fabriksgrunden i stedet for som nu at koncentrere kræfterne om Grindsted Å.  Til det svarede regionen, at der ikke er nogen indikationer på, at der fortsat siver forurenende stoffer ud fra fabriksgrunden, og at man har valgt at sætte kræfterne ind på at redde Grindsted Å. Hvis man begyndte ved fabriksgrunden ville der gå 20-30 år, inden man ville nå frem til åen – og så ville der muligvis kunne ske stor skade.
 
Regionen har også været i gang på den gamle losseplads, og her viser de foreløbige undersøgelser kun et meget lavt indhold af stoffet vinylchlorid. Der er lavet fire nye dybe boringer, og de har alle afsløret stoffer fra Grindstedværket – men altså kun et meget lavt indhold af vinylchlorid – i hvert fald i forhold til fabriksgrunden.
 
Region Syddanmark er sammen med DTU også ved at kigge nærmere på forureningsfanen der løber under Grindsted by. – Det gør vi, fordi vi ved, at forureningen udgør en risiko for Grindsted å, og at der er tale om en generationsforurening, hvor der er behov for oprensning. Men før vi kan oprense, så skal vi vide præcis hvor fanen er, hvor forureningen kommer ud i Grindsted Å og så skal der også udvikles en metode for oprensningen, for sådan en har vi ikke i dag, lød det fra civilingeniør Jørn K. Pedersen fra Region Syddanmark.
 
Derfor laves der boringer langs åen, der laves strømlinjeboringer på langs af fanen og så laves der såkaldte transekt-boringer på tværs af fanen. Samtidig laves der analyser af å-vandet – det hele altså i tæt samarbejde med DTU.