Berit Morthorst Røn fejrer den 8. oktober 25-års jubilæum i LEGO Koncernen

Berit Røn - PR-Foto: LEGO

Berit Morthorst Røn, Billund, fejrer fredag, den 8. oktober 2021, 25-års jubilæum i LEGO Koncernen.

Berit blev i 1995 ansat som bogholder i Regnskab og Budget, det tidligere BSO GL team, og er i dag tilknyttet External Reporting som Finance Manager. Berit har gennem alle årene haft ansvaret for processen omkring LEGO koncernens mange investeringer i anlægsaktiver. Udover det rapporterer hun bl.a. også licens til IP-partnere, bidrager til udarbejdelse af årsregnskabet og ledelsesrapportering.

Berit var den første til at rejse ud i Europa for at hjemtage bogholderier til Billund i den tidligere centraliseringsproces, og igennem årene har hun også varetaget bogholderiansvaret for Holland/Belgien og Sverige/Norge samt som GL super-user været med til implementering af SAP TEM.

Familien er omdrejningspunktet for Berit, deres ve og vel betyder alt. Hun nyder jagt- og campingture med dem, og ikke mindst årets udvidelser med første barnebarn og hundehvalp.

Berit er også en fantastisk kollega, der altid bringer stor faglighed, mod og nysgerrighed krydret med godt humør. Hun er kontorets databank, med sin store viden om LEGO Koncernen og er ikke bange for at kaste sig ud i nye opgaver som fx simplificering af processer, implementering af robotter og vurdering af nye IT-værktøjer.

LEGO Koncernen ønsker Berit stort tillykke med jubilæet.