Den Jyske Sparekasses Støttefond donerer 10.000 kr. til lokalt bogprojekt!

Fra venstre Carsten Westergaard, Tom Michelsen, Anette Grønholt Andersen og Finn Odegaard - Foto: René Lind Gammelmark

Ansøgningen om støtte til bogprojektet ”With Love” blev en af de allerførste, som fondsbestyrelsen i Den Jyske Sparekasses Fond modtog, da den igen i juni måned i år åbnede for ansøgninger fra foreninger, sport og kulturliv.

Det var en glad filialdirektør i Vestjysk Bank, afdeling Grindsted, Dorthe Brinkmann, der i telefonen kunne bekræfte, at Fonden havde givet tilsagn om støtte og en lige så glad ansøger, Anette Grønholt Andersen, der takkede for bevillingen.

De lokale fonde
Gennem tiden har de lokale fonde, ikke mindst Den Jyske Sparekasses Fond, været med til at støtte et stort antal projekter, som uden denne økonomiske håndsrækning havde været svære at realisere. Blandt de større projekter, støttet af Den Jyske Sparekasses Fond, kan nævnes den oprindelige Grindsted Musikcentral, som blev indviet i 1992. De lokale fonde har altid været og er fortsat er en vigtig faktor i den lokale udvikling, derfor er det en glad nyhed for forenings-, sports- og kulturliv, at det igen er blevet muligt at søge midler hos Den jyske Sparekasses Støttefond.

Tirsdag formiddag overrakte Karsten Westergaard ved en event i bankens lokaler på Borgergade 3, overrækkelse i banken på Fondens vegne, en gavecheck på 10.000 kr. til repræsentanter for projektet; redaktør Anette Grønholt Andersen, Finn Odegaard fra redaktionspanelet og repræsentant for Fonden Kulturvirket, Tom Michelsen.

Karsten Westergaard er mangeårig kunderådgiver, nu i Vestjysk Bank, afdeling Grindsted og tidligere i Den Jyske Sparekasse og har sine rødder i Grindsted, hvor han er meget aktiv i det lokale sports- og foreningsliv.  

Der er søgt midler under betegnelsen ”Frie Kulturinitiativer”, da der ikke står en forening eller en organisation bag projektet.

With Love til det lokale kulturliv
Titlen er inspireret af et MUK show af samme navn, opført i påsken 2007 i Grindsted Kino – Kulturhus.

Bogudgivelsen ”With Love” spænder bredt og har både rødder og vinger. Fortællingen begynder med de kommunale musikskoler, med afsæt i Grindsted Musikskole gennem 30 år, fra 1977 – 2007. Et highlight er Grindsted Musikcentral, der fra 1990´erne blev et vigtigt musikalsk og kulturelt omdrejningspunkt for børn, unge og voksne. Her havde også Musikskolens Ungdomskor, MUK, hjemme.

Guldalder og lokalt talent
Gennem indlæg og interviews med en række kulturpersoner, ikke mindst fra musikkens verden, flettes den lokale historie sammen til et kalejdoskopisk tidsbillede, med særligt fokus på det, mange betegner som ”Guldalderen” i 1990´erne, hvor kulturen blomstrede og blev mangfoldig. 

Guldalderens talenter myldrede frem af lyng og hedemuld i et hidtil uset tempo. De unge havde rødder lokalt, men fik vinger, blev voksne, og mange sætter markant præg på dansk musikliv i dag.

Der følges til sidst op med tiden fra 2007 – 2021, til og med indvielsen af den nye Musikcentral i november 2021. Her blander nutidens stemmer sig i koret med et signalement af kulturen – ud over idrætten – som den udspiller sig i dag i Billund Kommune.

Bogen forventes at udkomme i første halvdel af 2022.

Dorthe Brinkmann fra Vestjysk Bank fortæller til Netavisen Grindsted, at banken naturligvis gerne vil støtte lokale foreninger og projekter, for på den måde at blive synliggjort i lokalområderne. Vi bakker op om foreningslivet ved at være der hvor kunderne er.

Vi synes at bogprojektet “With Love” er et spændende projekt, som vi gerne vil give et bidrag til, så dan kan blive udgivet.