”Giv en hånd til Grindsted”

Foto: René Lind Gammelmark

Som mange er bekendt med, har Vestermarkskirken arrangeret ”Giv en hånd til Grindsted” to gange om året i en del år efterhånden. Det har altid været den sidste lørdag i april og oktober. I år er det lørdag den 30. oktober. Igennem årene har vi været ude i omkring ca. 30 husstande om året for at hjælpe til små såvel som lidt større opgaver.

Målgruppen har hele tiden være mennesker som er svækket enten pga. sygdom, alder, helbredsmæssige årsager, samt folk som ikke lige har familie, venner eller netværk som kan give dem en hånd.

Helt fra starten har vi samarbejdet med Dansk Folkehjælp som også har støttet med hjælpere.

Dagen begynder med gratis morgenmad sammen inden vi tager ud til de forskellige opgaver. Hjælperne kommer også tilbage til gratis frokost inden de afslutter deres opgave. Vi har haft flere sponsorer som har bidraget med mad til både morgenmad og frokost fordi de også ønsker at støtte op omkring arrangementet.

Opgavernes størrelse er ikke større end de kan udføres på en dag fra kl 09.30 til ca. 14.00

Nu mødes vi i Frivilligcenteret på Nymarksvej 10 og kører ud derfra. Vi har nemlig indgået et samarbejde med frivilligcenteret om at de officielt er paraplyarrangør, men det er Vestermarkskirken som koordinerer arrangementet. Folk som har brug for hjælp, ringer ind til frivilligcenteret, som så videresender opgaverne til vores koordinator.

Vestermarkskirken ønsker at flere foreninger slutter op om dette arrangement, fordi der er mange i Grindsted og omegn som har brug for en ekstra hånd, men ved ikke hvordan de skal få den.

Derfor har vi henvendt os til alle de sociale foreninger som er medlemmer i frivilligcenteret samt andre som vi samarbejder med på en eller anden måde.

Flere unge deltager også som hjælpere og de går også glade hjem, fordi deres ofte lille indsats er blevet påskønnet. Vi oplever tit at når hjælperne tager hjem om eftermiddagen forundres de ofte over at at den lille indsats de gør, betyder meget mere end de kunne forestille sig.

Vi samarbejder også med kommunens områdeledere, som får flyers, som de giver videre til deres hjemmehjælpere. De informerer så de enkelte borgene, som de synes godt kunne bruge en hjælpende hånd skriver Charley Stephansen i en pressemeddelelse.