Regionsrådsformand besøgte Grindsted og Billund

Foto: Emilie Serina Pil Rasmussen

Et godt samarbejde mellem kommunen og Regionen er vigtigt.

I går fik Billund Kommune besøg af Stephanie Lose, formand for Region Syd. Besøget handlede om at sætte fokus på nogle udvalgte områder, hvor regionssamarbejdet har betydning i Billund Kommene.

Det blev til et besøg på Grindsted Gymnasium, hvor fusion mellem gymnasiet og Erhvervsskolen og tanker for fremtiden var på dagsordenen.

Næste besøg var hos “Den Grønne Hovedstad”, med en dialog om generations forurening og ikke mindst visioner om en grønnere fremtid.

Sidste besøg var hos den nyåbnede gynækolog i Billund og en spændende snak om speciallæger og det nære sundhedsvæsen og ikke mindst forventninger til fremtiden.

Alt i alt vigtige input, der alle vidner om behovet for et stærkt samarbejde mellem kommune og region. At beslutninger, der træffes i Regionsrådet, har betydning i hverdagen.

Derfor var Stephanie Storbank og jeg med til besøgene for netop at styrke dette samarbejde. Et samarbejde, der også skal styrkes i den kommende valg periode fortæller Annette Lundgaard.

Privatfoto